Sponsor Bağlantılar


Beyyine Suresi Dinle
Beyyine Suresi Arapça (Resim)
Beyyine Suresi Okunuşu
Beyyine Suresi Anlamı (Meali)

Beyyine, kelime anlamı olarak “açık delil, kesin belge” anlamlarına gelmektedir. Beyyine suresi Müslümanlar tarafından farklı isimlerle de anılmaktadır. Bu isimlerden sıklıkla kullanılanlar “Kayyime, Beriyye, İnfıkak” adlarıdır. Rivayet olunur ki; bu sure Hz. Muhammet (S.A.V) tarafından “LemYekünillezineKeferü” olarak anılmıştır.

Beyyine suresi, Medine’de inene sureler arasında yer almakla birlikte 8 ayetten oluşmaktadır. Nüzul sırasına göre yüz birinci sure olmakla birlikte bu surenin Mushaf’taki sırası doksan sekizdir.

Beyyine suresinde Ehl-i Kitap’ın var olan bütün delillere rağmen karşı çıkmaları konu alınmıştır. Ehl-i Kitap yani kitabı olanlar; İslam dininde Yahudiler ve Hristiyanlar gibi kutsal bir kitap sahibi olanlara denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bu tabir kullanılarak Ehl-i Kitap müşriklerden ayrı bir yerde tutulmaktadır.

Beyyine suresinde; Ehl-i Kitap’a geçmiş dönemlerde emredilen bazı hususlarda tekrar hatırlatılarak Ehl-i Kitap’ın da iman etmesi gerekliliği aktarılmıştır. Bu suredeEhl-i Kitap’a hatırlatılan konular arasında namaz kılmak ve zekât vermenin onlara söylenmiş olması da yer almaktadır. Ayrıca inanan ve güzel amel işleyenlerin insanlar içinde en hayırlısı olduğu da bildirilmektedir. Bu sure ile buyrulanlar arasında gerek müşriklerin gerekse Ehl-i Kitab’ın kâfirlerinin cehennem ateşinde ebedi olarak kalacağı da yer almaktadır. Beyyine suresinde insanlar arasında en şerli olanların kâfirler olduğu söylenmiştir.

Beyyine suresinde kısaca; Ehl-i Kitap’ında iman etmesi gerekliliği, onların açık deliller varken hala şüpheye düşmüş olması ve geçmişte kendilerine de emredilen bazı noktalar anlatılmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *