Sponsor Bağlantılar


Hümeze Suresi Dinle
Hümeze Suresi Arapça (Resim)
Hümeze Suresi Okunuşu
Hümeze Suresi Anlamı (Meali)

Mekke’de indirildiği rivayet edilen bu sure dokuz ayetten oluşmaktadır. Bu sure, adını ‘’bir kimseyi çekiştirmek, birini başka bir kişiye kötülemek ve bunu huy edinmek’’ anlamına gelen ve surenin ilk ayetinde yer alan (Hümeze) kelimesinden almaktadır. Hümeze suresi nüzul sırasına göre otuz ikinci sırada yer almakta olup mushaftaki sırası yüz dörttür. Bu surenin indirilmesine vasıl olan olay rivayet olunduğu üzere Ümeyye İbn Halef’in Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘e zarar vermek maksadıyla onu çekiştirip alay etmiştir. Bu durumun üzerine Allah-u Teala Hümeze Suresini indirmiştir. Bu sure temel olarak ahlak ve edep konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Surede; insanların arkasından konuşmanın; kötü laf söylemenin; hal, hareket durumları ile ilgili alay edenlerin halinden; bu duruma düşmenin ve bu durumun ne kadar kötü olduğundan; dünya halinin ve edinilen servetin geçici olduğundan bahsedilmiştir. Hümeze suresi ile insanlara; başkalarının arkasından konuşmanın, çekiştirmenin kötü şeyler olduğu bildirilmiş ve islam dininin bu ahlaksızlıkları yasakladığı bildirilmiştir. Bu sure ile malın ve servetin ne kadar değersiz ve geçici olduğu da söylenmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *