Sponsor Bağlantılar


Tekasür Suresi Dinle
Tekasür Suresi Arapça (Resim)
Tekasür Suresi Okunuşu
Tekasür Suresi Anlamı (Meali)

Kelime anlamı olarak tekasür; “çok olanla övünmek, çokluk yarışı yapmak” anlamlarına gelmektedir. Rivayet olunduğu üzere cahiliye Arapları kendi çokluklarıyla övünmeyi çok sever ve bu durum adeta bir adet haline gelmişti. Cahiliye Arapları çocuklarının, mallarının çok oluşuyla sürekli olarak övünürlerdi ve hatta bu durum öyle bir yarış haline gelmişti ki artık ölülerinin çokluğuyla da övünüp bu övünme bir yarış halini almıştı. Çok çocuk, çok akraba, çok mal onlar için bir gurur ve şeref sebebi olarak kabul edilmekteydi. Tekasür suresi ise bu durumu eleştirmekle birlikte, asıl üstün olanın Dünya’da değil de ahirette belli olacağını ifade etmektedir.

Bu surenin de diğer pek çok sure gibi halk tarafından farklı adlandırılışları mevcuttur. Bunlardan ilki “Elhakum” bir diğeri ise “Makbure” isimleridir. Tekasür suresi 8 ayetten oluşmakla birlikte Mekke’de nüzul olmuştur. Bu sure nüzul sırasına göre 16. Suredir. Mushaf’ta ise 102. Sırada yer almaktadır.

Tekasür suresinde; insanoğlunun hayatın aldatıcı yönleriyle ilgilenmesi ve dünya malına olan düşkünlükten bahsedilmektedir. Yüce Allah bu sure ile buyurmuştur ki; ölülerle övünmek günahtır. Kişi elindeki mal, çocuk çokluğu ve benzeri bolluklarla övünmek yerine iyi işler yapmaya salih amel işlemeye yönelmelidir.

Sponsor Bağlantılar

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *