Sponsor Bağlantılar


Tin Suresi Dinle
Tin Suresi Arapça (Resim)
Tin Suresi Okunuşu
Tin Suresi Anlamı (Meali)

Bu sure Kur’an-ı Kerim’in doksan beşinci suresi olup toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Tin suresi nüzul sırasına göre yirmi sekizinci suredir. Tin suresi Mekke’de nazil olan sureler arasında yer almaktadır. Sure adını “Tin” kelimesinden almış olup bu sözcük “İncir” anlamına gelmektedir. Tin suresi müminler tarafından İncir suresi olarak da bilinmektedir. Bu görüşlerin yanı sıra bazı yorumcular tarafından Tin ve Zeytun özel isim olarak geçtiği için bunların çevirisini yapmaya kalkınmanın doğru olmadığı, bu işlemin sadece insanların kafasının karışmasına neden olacağı söylenilmektedir. Bazı yorumculara göre ise surede geçen Tin ve Zeytuni kelimelerinden kast edilen incir ve zeytin ağaçları olmasına karşın bazı tefsircilere göre Tin ve Zeytun’dan kasıt yemiş olanlar değil bu isimlerle bilinen ve anılan mübarek mekanlardır.

Bu surede temel olarak insanın oldukça güzel bir şekilde yaratılmış olması, bu kadar güzel yaratılmış olan insanoğlunun oldukça aşağı bir mertebeye atılması ve neden bu mertebeye atılmış olduğu, buradan kurtuluş için iman ve amelin gerekli olması konuları anlatılmıştır.

Sponsor Bağlantılar

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *