Ayetel kürsinin Türkçe okunuşu şöyledir; “Bismillahir rahmanir rahim Allahü laaa ilahe illaa hüvel hayyül kayyüum. Laa te’huzühüü sinetün velaa nevm. Le hüü maa fis semavati ve maa fil ard. Men zellezi yeşfeü ındehüü illa biiznihi ya’lemü maa beyne eydiyhim vemaa halfehüm velaa yühıytuune bişey im mim ılmihii illa bimaaşaaaae vesia kürsiyyühüs semaavaati vel ard. Velaa yeüüdühüü hıfzuhümaa ve hüvel aliyyül azim.”

Mümkünse Ayetel Kürsi’yi Arapça olarak Kur’an-ı Kerim’den okuyunuz. Ancak okuyamıyorsanız Türkçesinden okuyabilirsiniz. Türkçe okunuş şekli yukarıda yazıldığı gibidir. Yalnız uzatmalara dikkat etmelisiniz. Zaten okuduysanız fark etmişsinizdir ki bazı kelimelerde bazı harfler iki defa yazılmıştır. Bunun sebebi bu kelimelerin uzatılarak okunması içindir. Onun için dikkatle okuyun ve iki defa yazılmış olan kelimeleri uzatın. Tabiî ki ne kadar uzatmak gerekiyor onu da yazalım. İki kere yazılanlarda meddi tabii tecvidi uygulanmalıdır. Yani bir elif miktarı kadar uzatılmalıdır. Bir elif miktarı uzatmak demek bir parmak üç defa A diyecek kadar olan uzatmadır. Başka bir ifadeyle meddi tabii uzatması bir parmak kaldıracak kadardır. Aynı harften üç defa yazılı olan kelimeleri daha çok uzatarak okumak lazımdır. Zaten burada iki yerde bu şekilde uzatılır. Birisi ilk baştaki laaa kelimesi diğeri ise sondan bir önceki ayette şaaae kelimesidir. Buralarda ise dört elif miktarı uzatılır. Yani sırası ile dört parmak kaldıracak kadar uzatmak lazımdır. Bunlara dikkat etikten sonra Ayetel Kürsi’yi doğru bir şekilde okumuş olursunuz.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *