Duha Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – DUHA SURESİ DİNLE

Duha Suresi Arapça (Resim)
duha suresi

Duha Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Vedduha
2) Velleyli iza seca
3) Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
4) Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
5) Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
6) Elem yecidke yetiymen feava
7) Ve vecedeke dallen feheda
8) Ve vecedeke ‘ailen feağna
9) Femmel yetiyme fela takher
10) Ve emmessaile fela tenher
11) Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) O duhâya.
2) Ve dindiği zaman o geceye kasem olsun ki.
3) Veda etmedi Rabbin sana ve darılmadı.
4) Ve her halde sonu senin için önünden daha hayırlı.
5) Ve ileride Rabbin sana atâ edecek öyle atâ edecek ki rızaya ereceksin.
6) O seni bir yetîm iken barındırmadı mı?
7) Ve seni yol bilmez iken yola koymadı mı?
8) Ve seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
9) Öyle ise amma yetîme kahretme.
10) Ve amma sâili azarlama.
11) Fakat Rabbi’nin nimetinî anlat da anlat.

Duha suresi on bir ayetten oluşmakla birlikte Mekke’de indiği rivayet olunmaktadır. Bu sure Mushaf’ta doksan üçüncü sırada yer alırken nüzul sırasına yani iniş sırasına göre on birinci sure olarak kabul edilmektedir. “Duha” kelime anlamı olarak “Kuşluk” demektir. Surenin adının “Duha” olması ise ilk ayette kuşluk vakti üzerine yemin edilmesinden ileri geldiği düşünülmektedir. Rivayet olunduğu üzere; Fecr suresinin nazil olmasının ardından uzun bir süre herhangi bir sure vahiy olunmadığı için müşrikler bu durum üzerine Hz. Muhammed (S.A.V) ‘e Rabbin sana darıldı ve seni terk etti demiştir. Bu durum sonrasında ise Duha suresi indirilmiştir.

Duha suresi temel olarak Allah’ın Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘i yalnız ve yardımsız bırakmayacağını, peygamber efendimizin fakir iken nasıl zengin olduğunu, Hz. Muhammed ‘in yetim ölüsünü ve sonunda zafere ulaşacağı anlatılmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *