El-Adl İsminin Anlamı & Faziletleri

“Mutlak âdil, çok adaletli” anlamlarına gelen “el-Adl” ism-i şerifi, Mevlâ Teâlâ’nın her işinin adaletli olduğu, O’nun zulmetmesinin düşünülemeyeceği hakikatini ifade eder. Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Gerçekten hüküm verenlerin en doğru hüküm vereni ancak Allâh değil midir? (Mademki öyledir, o halde kıyâmet günü kullar arasında isabetli hükmünü verecektir.)” (Tîn Sûresi, 95/8)

Bu durum karşılık olarak, Allah Teâlâ’nın takdir ettiği her işe karşı rıza göstermeyi de zorunlu kılar. Hakikî kul, mukadderata böyle bakar. Asla isyankâr olmaz. Bunun son noktası, Yûnus Emre’mizin de dediği gibi: “Kahrın da hoş, lütfun da hoş.” diyebilmektir.

İsm-i şerifin manası doğrultusunda, Allah Teâlâ, zalimleri, adaletli davranmayan ve hüküm verirken adaleti gözetmeyen kimseleri sevmez; onları zelil eder.

Günümüzde özellikle de ideolojik gerekçelerle “eşitlik” şeklinde bir kavram sürekli propaganda edilmektedir. Öncelikle şunu belirtmek lâzımdır ki; eşitlik demek adalet demek değildir. Hakikatte eşit olmaması gereken şeyleri eşit kılmak, bazen zulüm olur. Meselâ biri şeker hastası olan şahısla hiçbir hastalığı bulunmayan şahsa eşit muamele etme düşüncesiyle tatlı yedirmenin adaletli bir iş olacağı söylenebilir mi?

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki maalesef dilinde eşitlik, hürriyet gibi kelimeler bulunan zalimlerin el üstünde tutulduğu, hakikî adaletten bahsedenlerinse, hor ve hakir görüldüğü bir zaman!

Esmâü’l-Hüsnâ sıralamasında “el-Hakem” ism-i şerifinin hemen ardından “el-Adl” ism-i şerifinin gelmiş olması da alelâde bir durum değildir. Manalarından da hemen anlaşılacağı üzere, iki ism-i şerif arasında önemli bir münasebet vardır. Kâinattaki nizam da Allah Teâlâ’nın adaletinin bir tecellisidir.

El-Adl Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir mü’min, manasını hissederek ve o manaya uygun bir hayat tarzı benimseyerek “Yâ Adl” ism-i şerifinin zikrine devam ettiği takdirde tecelli ve eserlerinden nasipdar olarak işlerinde adaletten hiç ayrılmaz ve zalimlerin şerrinden ve adaletsizliğinden de muhafaza olunur.

Cuma akşamı yemek yerken “Yâ Adl, Yâ Adl” diyerek zikreden kimse, sözleri tesirli ve sözüne itibar edilen biri olur.

İstikametinin düzelmesini isteyen samimî bir kimse “Yâ Adl” ism-i şerifini 104 kez zikretmeye devam ederse, biiznillâh istikamete kavuşur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç