El-Basîr İsminin Anlamı & Faziletleri

”Gizli açık, her şeyi en iyi gören” manalarına gelen “el-Basîr” ism-i şerifi de “es-Semi” ism-i şerifini açıklarken girişte dikkat çekmiş olduğumuz hususlara tâbidir. Zira bu ism-i şerifin de yanlış anlaşılması ve Allah Teâlâ’nın bu sıfatının yaratılmışların görme duyusuna benzetilmesi gibi bir tehlike söz konusudur. İlgili açıklama dikkate alındığında bu tehlike de bertaraf edilmiş olacaktır inşâallâh.

Kur’ân-ı Kerîm’de, bahsettiğimiz yanlış anlaşılma ihtimalinin önüne şu ayet-i kerimeyle zaten geçilmiştir: “Gözler O’nu (kuşatıcı şekilde görerek) idrâk edemez. O ise tüm gözleri (ilmiyle kuşatır şekilde) idrâk eder!..” (En’âm Sûresi, 6/103’ten.)

Açık ya da gizli, hiçbir bir şey Allah Teâlâ’nın ilminin dışında kalamaz. Kur’ân-ı Kerîm bunu açıkça vurgular: “O (Allâh-u Te`âlâ), gözlerin hâinliğini de, kalplerin gizlemekte bulunduğu şeyleri de (hakkıyla) bilmektedir.” (Mü’min Sûresi, 40/19)

“el-Basîr” ism-i şerifinin hakikatini düşünerek gözümüzü haramlardan ve meşru olmayan her türlü şeyden muhafaza etmeli, bu tür görüntü ve enstantanelere maruz kalabileceğimiz türden ortamlardan uzak durmaya her daim gayret göstermeliyiz.

El-Basîr Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bazı vakitler vardır ki bu vakitlerin icabet yani duaların kabul edileceği vakitler olduğu belirtilmiştir. Bu vakitlerden biri de Cuma vakti hatibin minberde olduğu yani hutbe okunan vakittir. Bir kimsenin bu vakitte “Yâ Basîr” ism-i şerifini yüz kere okuması durumunda Allah Teâlâ tarafından kendisine hidayet ulaştırılacağı ve kalp gözünün açılacağı kaydedilmiştir.

Cuma namazını eda etmek üzere mescidde bulunan erkeklerin o vakitte zikir yapmaları caiz değildir. Zira hatibin hutbe okumak üzere minberde bulunduğu zaman diliminde konuşmak tahrimen mekruh kabul edilmiştir. Buna göre; bu zikri hanımlar yapacak, erkekler de belirtilen zikri, bu vaktin dışında diğer icabet vakitlerini gözeterek çekeceklerdir.

“el-Basîr” ism-i şerifinin zikrine devam eden kimselerde ism-i şerifin eserleri ortaya çıkar. Yani baktığında ferasetle bakar ve hâdiselerin iç yüzünü görür; basiretle bakar, hakikî yönlerini görür. Ayrıca “el-Basîr” ism-i şerifinin zikrine gözünde rahatsızlık bulunanların devam etmesi durumunda bu rahatsızlıklar da izale olur.

“el-Basîr” ism-i şerifini zikre devam edenlerin hafızası da ciddi şekilde kuvvetlenir. Hatırlamalı ki hafızayı zayıflatan en önemli şey, harama bakmak, meşru olmayan şeylerle meşgul olmaktır.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak