El-Fettâh İsminin Anlamı & Faziletleri

“Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran” manalarına gelen “el-Fettâh” ism-i şerifi, velilerin perdelerinin açılması ve insanlara hidayet kapısının açılması da dâhil olmak üzere, yeryüzündeki her türlü fetihlerin Allah Teâlâ’nın takdiriyle olduğunu vurgular. Bu mübâre ism-i şerif, Kur’ân-ı Kerîm’de otuz sekiz yerde geçmektedir.

Hiçbir zaman ümit kesmememiz gerektiğini bildiren ism-i şeriflerden biri de “el-Fettâh” ism-i şerifidir. Unutmamalı ki, Allah Teâlâ her an her şeyi yaratmaya kâdirdir. Hiç umulmadık bir anda kapılar açılabilir ve beklemediğimiz bir yerden rızıklandırılabiliriz.

Allah Teâlâ bir şeyi dilediği takdirde onu geri çevirebilecek ya da iptal edebilecek herhangi bir kudret yoktur. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerîm’de en açık şekilde ifade buyrulmuştur:  “Allah, insanlara rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir.” (Fâtır Sûresi, 2)

İsm-i şerifin ayrıca, zorlukları kolaylaştırmaya yönelik bir anlamı da söz konusudur.

Bu mana doğrultusunda, ism-i şerifin tecellilerine mazhar olabilmek için ailemize, dostlarımıza, iş arkadaşlarımıza ve hukukumuz olan insanların tamamına işlerini kolaylaştırıcı, yardım edici ve incitmekten uzak durucu bir kimse olmalıyız.

“Yâ Fettâh” ism-i şerifinden bahsedildiğinde Fetih Sûre-i Celîlesinden bahsetmemek olmaz. “Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.” (Fetih Sûresi, 1) şeklinde başlayan sûrede “Fetih” kelimesinin bütün manalarını ve sırlarını görebilmek mümkündür. Ayrıca, “Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde.” (Nasr Sûresi, 1) meâlindeki âyetle başlayan Sûre-i Celîle de bu ism-i şerifin manasını kavrama konusunda hatırlanmalıdır.

Fazileti ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Fettâh” ism-i şerifini sabah namazını müteakip elini kalbinin üzerine koyarak 15 veya 71 kere zikreden kimsenin kalbi nurlanır; rızkı bollaşır ve işleri kolaylaşır.

“Yâ Fettâh” ve “Yâ Rezzâk” ism-i şeriflerini günde yüz defa okumayı âdet edinen kimseye rızkını elde etmek kolaylaştırılır, kendisine ummadığı kapılar açılır.

“Yâ Fettâh” ism-i şerifinin zikrine âdet edinen kimsenin kalbi temizlenir; gönlünde büyük fetihler gerçekleşir. Sinir hastalığı varsa bundan kurtulur ve sıkıntılarından arınır.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç