“Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.” anlamlarına gelen “el-Halîm” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın cezayı hak eden suçlulara mühlet vermesini kapsar. Bu böyle olmasa, yani cezaya müstehak olan hemen cezalandırılsaydı, insanların tövbe etmesi gibi bir durum da söz konusu olmayacağından imtihan da anlamsız olurdu.

Bu ism-i şerifin tecellileri, insanoğlu için hayatî önem taşır. Yumuşak huylu olanlar toplum içerisinde saygı görürler ve işlerinde muvaffak olurlar. Sükûnetlerini muhafaza ettikleri müddetçe, yok denecek kadar az hata yaparlar. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de hilmi (yumuşak huyluluk) esas almış ve risaleti boyunca bundan hiçbir zaman ayrılmamıştır. Hatta onun tebliğinin tesiri konusunda Kur’ân-ı Kerîm, yumuşak huyluluğunu gündeme getirmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Rabbimizin ismi olarak on bir yerde geçen “el-Halîm” ism-i şerifi, peygamberlere atfen de kullanılmış ve Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti Şuayb (Aleyhimüsselâm) gibi nebîler, “yumuşak başlı” kimseler olarak anılmışlardır. Yumuşak huyluluğun, güçlünün karşısında bulunduğumuz durumlarda değil, güçlü ve hâkim olduğumuz durumlarda değerli bir haslet olduğunu da hatırlamak gerekir.

El-Halîm Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Halîm” zikrine devam edenler, güzel ahlâk sahibi olurlar, sinirleri yatışarak sakinleşirler ve afetlerden korunup yaptıkları işlerinde ve evlerinde ziyadesiyle bereketlenirler.

“el-Halîm” ism-i şerifinin zikrine devam edenler, tecellilerin bereketiyle kararlarını sakince ve değerlendirerek alırlar; sonunda da muvaffak olurlar. Bu berekete erişmek için “Yâ Halîm” zikrine günde altmış sekiz defa olmak üzere devam edilmesi tavsiye olunur.

Kötü ve zalim bir kimseye işi düşüp de ona müracaat etmesi gereken bir kimse bu zikre devam ederse, çekindiği kişiden kötülük görmemekle beraber, hiç beklemediği bir iyilikle de karşılaşabilir.

İdarecilerin, işlerinde başarılı olmaları ve başarılarının daim olması için de bu ism-i şerifi günde seksen sekiz defa olmak üzere zikretmeleri tavsiye edilir.

İsm-i şerifin bir de yazılı terkibi vardır. “el-Halîm” ism-i şerifinin gül suyu ile yazılarak suya atılması ve bu suyun, bereketlenmesi istenilen yere serpilmesi durumunda fayda hâsıl olacağı ifade edilir. Bereketlenmek niyetiyle bu suyu; esnaf olanlar dükkânlarına, tarımla uğraşanlar tarlalarına ve bahçelerine serperler. Bu terkip, batmak üzere olan bir gemiye tatbik edilirse gemi batmaktan kurtulur; eve tatbik edilirse de ev; emniyet ve güven içerisinde olur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *