El-Metîn İsminin Anlamı & Faziletleri

“Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü, çok sağlam, her şeye gücü yeten.” manalarına gelen “el-Metîn” ism-i şerifi, daha önce geçmiş olan “el-Kavî” ism-i şerifiyle bağlantılı olup o mananın ve kaynağının kuvvetine delâlet eder. Nitekim büyük sahâbî Abdullah ibnü Abbas (Radıyallâhu Anhumâ): “Âyet-i kerîmelerde geçen “el-Metîn”, “el-Şedîd” anlamındadır” diyerek bu münasebete dikkat çekmiştir. O, hem “Kâdir”, hem “Kavî”, hem de “Metîn”dir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ve hiçbir şey onun kudretinden kurtulamaz. Dolayısıyla “el-Kavî” ism-i şerifi yaratılmışları bütün noksanlıklardan münezzeh şekilde kudreti altında tutan anlamına gelirken, “el-Metîn” ism-i şerifi ise yaratılmışlardan hiçbir şekilde etkilenmeyen, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan anlamına karşılık gelir. “el-Metîn” ism-i şerifinin manasının vurgulandığı âyet-i kerîmelerden birinde şöyle buyrulmuştur: “Şüphesiz ki, rızık veren O sağlam kuvvet sahibi olan Allah’tır.” (Zâriyât Sûresi, 51/58)

Zıt sıfatların sahibi olan Allah Teâlâ’nın rahmetinin yanında gazabı da vardır. Kullar, Allah Teâlâ’nın gazabından sakınıp daima rahmetini talep etmeli ve bu talebe uygun bir hayat sürmelidirler. Kullar, ism-i şerifin manasını idrak etmek suretiyle bütün ümitlerini bağladıkları gibi, korkularını da Allah Teâlâ’ya bağlamalıdırlar. Başa gelen musibetler karşısında Allah Teâlâ’ya sığınmalı, ümidini bir an olsun kaybetmemeli, karamsarlığa kapılmamalı ve metanetlerini de muhafaza etmelidirler.

El-Metîn Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir Müslüman ihlâslı bir şekilde inanarak ve manasına uygun yaşayarak “Yâ Metîn” ism-i şerifinin zikrine devam ederse, ahlâkı güzelleşir, güçlü bir iradeye sahip olur ve zor işlerin üstesinden gelir. Zor işleri başarma hususunda zikre 500 defa olmak üzere devam edilmesi tavsiye olunur.

Kulluğun aslı, ibadet etmek ve ibadette esas olan da sürekliliktir. İbadetlerini daimi olarak yerine getiremeyen kimselere günde 100 defa “Yâ Metîn” zikrine devam etmeleri tavsiye edilir.

Hepimiz kuluz ve ne kadar istemesek de vazgeçemediğimiz bazı huylarımız hatta günahlarımız vardır. Bu noktada samimi olan kimse, “Euzü billâhi Teâlâ Yâ Metîn” şeklinde dua ederse, Allah Teâlâ’nın lütfu ve keremiyle o kötü huy ve günahlarını terk eder.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç