“Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.” manalarına gelen “el-Vedûd” ism-i şerifi, kullarına rahmetini lütfeden ve onları rızasına eriştiren manalarını da kapsar. “İman edip salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.” (Meryem Sûresi, 19/96) âyet-i kerimesi, ism-i şerifin manasıyla beraber mukaddimesini de ifade etmektedir. Allah Teâlâ’nın sevgisi ve rızasına erişebilmek, hakikî şekilde iman etmek ve sâlih amel işlemekle mümkün olabilecektir.

Allah Teâlâ’yı sevenler, sâlih kullardır. Onlar, Mevlâ Teâlâ’nın zât ve sıfatlarındaki kemalâtı idrak etmiş olan kimselerdir.

“el-Vedûd” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de, manasına da yakın olan “el-Ğafûr” ve “er-Rahîm” ism-i şerifleriyle birlikte de anılmıştır.

Kullar, bu ism-i şeriften hissedar olabilmek için sevgi dolu bir anlayış ve ahlâka sahip olmalıdırlar. “Yaratılanı severim yaratandan ötürü” şeklindeki hayat düsturu, “el-Vedûd” ism-i şerifinin sırlarıyla sırlanma konusunda en büyük öğüttür. Unutmamalı ki, sevgi diye tarif ettiğimiz duygu da her şeyde olduğu gibi, dinimiz tarafından tanzim edilmiş ve hükümlendirilmiştir. Buna göre; Allah Teâlâ, her şeyden çok sevilmeli, sonra da Peygamber Efendimiz’e (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgimiz gelmelidir. Daha sonra dinimizin emrettiği ölçülere göre sevgi ve muhabbet duygularımız düzenlenmelidir.

Muhakkak ki sevgi ve muhabbet gibi hisler, kontrolü son derece güç hislerdir. Bununla beraber, sevgiyi ve muhabbeti artırabilmek ve yönlendirebilmek de insanın elindedir. Nitekim insanın fıtratı da zaten bahsettiğimiz ölçülere uygun yaratılmıştır.

El-Vedûd Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Manasına inanarak ve ihlâs ile “Yâ Vedûd” şeklinde ism-i şerifin zikrine devam eden kimseler, tecellilere nail olup Allah Teâlâ’nın sevgisine mazhar olurlar. Aile ve efradı tarafından sevildikleri gibi, çevrelerinde bulunan insanlar tarafından da sevilen ve sayılan biri hâline gelirler.

“Yâ Vedûd” ism-i şerifi bir tatlı üzerine 1000 defa olmak üzere okunur da eşler bu tatlıdan yerseler, aralarındaki muhabbet ziyadeleşir. İsm-i şerifin zikrine günde 20 defa olmak üzere devam edenler, insanlar tarafından kabullenilir, sevgi ve saygı görürler.

İşe gitmek ya da herhangi bir niyet üzere evden çıkacak olan bir kimse 21 kez “Yâ Vedûd” ism-i şerifini zikrederse, büyük bir teveccüh ve saygıyla karşılaşır.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *