El-Veliyy İsminin Anlamı & Faziletleri

“İnananların dostu, onları sevip yardım eden.” manalarına gelen “el-Velî” ism-i şerifinin birkaç farklı tecellisi söz konusudur. Allah Teâlâ’nın dostlarına yardımı, bazen dostlarının düşmanlarını kahretmek şeklinde tecelli eder. “Velî” kelimesi sözlükte; yakınlık, yardım ve birinin işini üstlenme anlamındadır.

“el-Velî” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de 13 yerde zikredilmiştir. “Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin velileri de tağuttur, onları aydınlıktan karanlıklara çıkarırlar. İşte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî olarak kalırlar.” (Bakara Sûresi, 2/257) âyet-i kerîmesi, ism-i şerifin manasını ve mefhumunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

“Velî” ifadesinden bahsettiğimizde bu kelimenin çoğulu olan “Evliyâ” kavramına da temas etmek ve bu kavramın Allah Teâlâ ile kulları arasındaki münasebetine de değinmek icap eder. Bu açıdan “Velî” kelimesinin bir genel manası, bir de özel manası vardır. Muhakkak ki her mü’min, Allah Teâlâ’nın dostudur. Bununla beraber, özel dostlar da vardır. Bu özel dostluk daha çok “Karâbet” yani “Yakınlık” olarak ifade edilir. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah dostlarından bahsedilen âyet-i kerîmelerin bir kısmı bunu anlatır. Halk arasında “Velî” denildiğinde umumî manasından çok, vurgulamaya çalışmış olduğumuz hususî mana anlaşılır. Dolayısıyla bu iki mananın kapsamını yok sayarak özel dostların varlığını inkâr edenlerin yaptığı şey, safsatadan ibarettir.

Kullar, ism-i şerifin manalarından ve manevî cihetinden hareketle Allah Teâlâ’nın rıza ve dostluğunu kavuşma yolunda özveri ve gayretle mücadele ve mücahede etmelidirler. Allah Teâlâ’ya doğru itikat üzere inanmalı, O’nun razı olmadığı işlerden uzak durmaya çalışmalı hatta şüpheli şeylerden de sakınmak suretiyle takva üzere bir hayat benimsemelidirler.

El-Veliyy Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Velî” zikrine manasına inanarak ve samimi bir şekilde devam edenler, ism-i şerifin tecellilerine nail olur, eserlerini üzerlerinde müşahede etmeye başlarlar. Allah Teâlâ’nın yardımına mazhar olur ve muratlarına erişirler. İsm-i şerife gönlünü ve dilini bağlayanlar (daima zikredenler), şer ve musibetlerin cümlesinden emin olurlar.

“Yâ Velî” ism-i şerifini, evine girip çıkarken zikretmeyi âdet hâline getirenlerin eşleri itaatkâr olur. İsm-i şerif, evde sohbet esnasında zikredilirse, eşlerin huyu güzelleşir. İsm-i şerifi Cuma günü akşama doğru zikredenler hayırlı dilek ve muratlarına erişirler.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç