Nasr Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – NASR SURESİ DİNLE

Nasr Suresi Arapça (Resim)
nasr suresi

Nasr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) İzâ câe nasrullahi velfeth
2) Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ
3) Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Nasr Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Gelip de Allah’ın nusreti ve feth.
2) Gördüğün vakit nâsı girerlerken Allah dînine fevcâ fevc.
3) Artık tesbîh et Rabbi’ne hamdiyle ve mağfiretini dile, muhakkak ki o bir Tevvab bulunuyor.
Meal: “Elmalılı Hamdi Yazır”

Nasr Sûresi üç ayetten oluşmakla birlikte Medine’de inmiştir. Nasr sûresinin Mekke topraklarına inmesine karşın Medine’de indi şeklinde kabul edilmesinin sebebi ise bu sûrenin Medine döneminde inmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Nasr sözcüğünün dilimizdeki anlamı ise yardım, zafer anlamına gelmektedir. Bu sûreye Nasr isminin verilme nedeni ise Allahu Teâlâ’nın peygamber efendimiz sallallahü aleyh-i veselleme yardımından bahsettiği için bu ismin verildiği düşünülmektedir. Bu sûrenin başka bir ismi de mevcuttur. Tevdi olarak da isimlendirilen Nasr sûresine bu ismin verilmesinin sebebi ise Hz. Peygamber’in vefatına ima edilmesidir. Tevdi isminin yanı sıra “İza-cae” ve “ Fetih” isimleri de herkes tarafından sıkça kullanılan Nasr sûresinin diğer adlarıdır.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *