Ya Rahman ve Ya Rahim ; Allah’ü Tealanın en güzel isimlerindendir. Aynı şekilde Ya Hay ve Ya Kayyum da Allah Tealanın en güzel isimlerindendir. Çünkü Esma-ül Hüsna’dandır. Rahman ve Rahim Allah’ın güzel isimlerinden olup, çok merhamet eden esirgeyen ve bağışlayan demektir.

Rahman: Dünya’daki bütün yarattıklarına rızık ve sayısızca nimetler veren anlamındadır. Karşılıksız yardım eden, bağışlayan,  demektir. Mahlûkatı hakkında lütuf ve ihsanı sonsuz olan Yüce Yaratıcı Hazretleri o Kerem Sahibi mâbuddur. Külli ve umumi rahmet sahibidir.

İyilere de, kötülere de rahmet eden, yarattıklarının hepsine merhamet eden, yani dost olsun, düşman olsun, layık olsun veya olmasın, mümin olsun veya kafir olsun, bütün yaratıklara rızık ve sayısızca nimetler verendir.

Allah Teâlâ’nın Rahman ismi Kur’anı Kerimde 57 defa geçmektedir. Aynı zamanda Rahman ismi ile bir sure de vardır.

Rahman ismi isim olarak hiç bir kimseye verilemez.

Rahim: Ahirette yalnız Müslümanlara merhamet eden anlamına gelmektedir. Bağışlayıcı, sevdiklerine ve mü’minlere ahirette merhamet eden. Donanım, konum ve liyakate göre bol bol merhamet edendir.

Rahim adı Kur’anı Kerimde 115 defa geçmektedir.

Zümer Suresi 53 üncü ayeti kerimede Allah Teala şöyle buyurmaktadır.”Ey günahı çok olan kullarım, Allahın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah günahların hepsini affeder. O, Gafur’dur, Rahimdir.

“Rahman” Allah’ın celal isimlerini temsil eder, “Rahim” ise cemal isimlerini ifade eder.

El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, hayatı kendinden, ebedi hayy olandır. Hay hayat sahibi diri demektir. Hayat diye bir şey vardır. Hayat Allah Teâlâ’nın hay ismi tecelli yansıtmasıdır. Allahın hayatı kendi zatı ile kaimdir. Yani hiçbir şeye bağlı bağımlı değildir. Örneğin insanın hayatı azalarına, organlara bağlıdır. Havaya nefese bağlıdır. Allahın hayatı ebedidir, bakidir. Bağlılığı yoktur.

El Kayyum: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan, gökleri ve yeri, her şeyi tutan kendi kendine kaim olandır.

Kayyum; bütün varlıkları,  tedbiri, tasarrufu, Allah’ın kayyum ismine bağlıdır. Denizdeki balıklar, Uçan kuşlar, melaikeyi kiram,  cinler hayvanlar ne varsa bütün kâinat Allah Teâlâ’nın kayyumiyetinde, tasarrufunda, denetiminde gözetimindedir. Birçok büyük âlimlere göre Ya Hay ve Ya Kayyum isimler ismi azamdır. Allah Teâlâ için hiçbir şey gizli değildir. Yaşadıklarınızı, yaşayacaklarınızı ve hatta hayallerimizi dahi bilir.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *