zilzal suresi

Zilzal Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ZİLZAL SURESİ DİNLE

Zilzal Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) İza zülziletil erdu zilzaleha
2) Ve ahracetilerdu eskaleha
3) Ve kalel insanü ma leha
4) Yevmeizin tühaddisü ahbaraha
5) Bienne rabbeke evha leha
6) Yevmeiziy yasdürun nasü eştatel li yürav a’malehüm
7) Fe mey ya’mel miskale zerratin hayray yerah
8) Ve mey ya’mel miskale zerratin şerray yerah

Zilzal Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Arz o sarsıntısıyla sarsıldığı.
2) Ve arz ağırlıklarını çıkardığı.
3) Ve insan “noluyor buna?” dediği vakit.
4) O gün bütün haberlerini anlatır.
5) Çünkü Rabbin ona vahy eylemiştir.
6) O gün nâs, müteferrik surette fırlıyacaklardır, amelleri kendilerine gösterilmek için.
7) Ki her kim zerre miktarı bir hayır işlerse onu görecek.
8) Her kimde zerre miktarı bir şerr işlerse onu görecek.

Sure adını, ilk ayette geçen “Zilzal” kelimesinden almıştır. Zilzal ise; deprem manasına gelir. Bu sureye deprem anlamından dolayı “Zelzele” şeklinde söyleyenler de olmaktadır.

  • Medine’de inmiştir.
  • Kuran-ı Kerim’de 99. Suredir.
  • Ayet Sayısı 8’dir.
  • Kuran-ı Kerim’de 30. Cüzdedir

Nüzul Sebebi

Kafirler kıyametten ve hesap gününden çokça soru soruyorlardı. ”Kıyamet günü ne zaman?” (1) ”Bu vaad ne zaman?” (2) Onun bilgisinin Allah (Celle Celâlühû) katında olduğunu, hesap ve ceza günü olan vakti tayinin mümkün olmadığını bilmeleri için bu surede sadece kıyametin alametleri açıklanmıştır. (3)

Surenin Konusu

Surede kıyamet kopması sırasında şiddetli bir yer sarsıntısının olacağı, ardından kıyamet gününde yaşanacak sıkıntı ve korku verici haller anlatılmaktadır. Ayrıca dünyada işlenen hayır ve şerrin karşılığının ahirette ödül ve ceza olarak alınacağı bildirilmektedir. (4)

Surenin Mesajları

* Kıyamet alametlerinden biri şiddetli bir yer sarsıntısıdır. Sur’un birinci üflemesinde zelzele olup, yerin içinde bulunan ölüler çıkacak ikinci üflemede ise ölüler diri olarak çıkacaktır.

* Yer sallandığında üzerinde yapılan hayır ve şerrin, kulların işlediği amelleri haber verir.

* Zelzele günü insanlar kabirlerinden çıkarak mahşere gideceklerdir. Ya da hesap yerinden sevap ve ceza yerine gideceklerdir.

* Kim dünyada küçük büyük, hayır şer ne yaparsa onu ve karşılığını görecektir. (5)

Dipnotlar

1. Kıyame,75/6.
2. Mülk,67/25.
3. Zuhayli, XV,595/596
4. Kuran Yolu, V,667
5. Razi,XXIII,338-340;Zuhayli,XV,600-601

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *