Asr Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ASR SURESİ DİNLE

Asr Suresi Arapça (Resim)
asr suresi

Asr Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Vel asr
2) İnnel insane le fi husr
3) İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr

Asr Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Kasem olsun ki asra.
2) İnsan mutlak bir hüsranda.
3) Ancak o kimseler başka ki iman edip salih ameller işlediler ve hep hakka vasiyyetleştiler ve sabra vasiyyetleştiler.

Asr suresi oldukça kısa olmasına karşın anlamı oldukça geniş kapsamlıdır. Asr suresinden çıkan birçok anlam bu sure ile birlikte oldukça kısa ve özlü bir şekilde anlatılmıştır.Asr suresi Mekke’de Nüzul olmakla birlikte rivayete göre bu sure İnşirah suresinden sonra inmiştir. Asr suresi toplamda üç ayetten oluşmaktadır. Asr suresinde temel olarak bahsedilen konu ise insanların zararda oluşudur. Bu zarardan, kötü durumdan kimlerin kurtulabileceği ise surenin temel konusunu oluşturmaktadır.

Asr suresinde insanların ziyanda yani zararda olduğundan bahsedilmektedir. Bunun temel nedeni olarak ise insanoğlunun Dünyevi zevklerden, isteklerinden ötürü boşa vakit harcaması, yalnızca Dünya işleri ile uğraşıp boşa yorulması olarak yorumlanmıştır. Bu durumdan yani bu zarar, ziyan halinden ise kimlerin kurtulacağı gene sure içerisinde oldukça kısa ama anlam bakımından oldukça geniş olarak ifade edilmektedir. Asr suresinde buyrulduğu üzere bu zarar halinden kurtulmak için insanın salih ameller işlemesi, sabrı başkalarına tavsiye etmesi söylenmektedir.

Bu sure ile üzerinde dört vasfı taşımayanların zarar içinde olduğu da söylenmiştir. Bu dört vasıf; iyi ameller, iman, sabır ve hakkadır.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *