Ayetel kürsi’nin anlamı şu şekildedir. “Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. O hay ve kayyumdur (yani o diridir ve yarattıklarını koruyup gözetendir). Kendisini ne uyku yakalar nede uyuklama. Semavat ve arzda bulunanların hepsi onundur. Onun izni olmadan katında hiçi bir kimse şefaat edemez. O kullarının yapmakta olduklarını ve önceden yaptıklarını bilir. Onun ilminden ancak dilediklerini kavrayabilirler. Onun kürsisi, gökleri ve yeri kavrayacak kadar vasi’dir. Bunları muhafaza ona ağır da gelmez. O çok yüce ve çok büyüktür.”

Ayetel kürsi’nin Türkçe açıklaması yukarıda yazıldığı gibidir. Bu surede hazreti Allah’ın büyüklüğünden ve yüceliğinden bahsedilmiştir. Aynı zamanda bu surede hazreti Allahın sıfatları da geçmektedir. Hay ve kayyum sıfatı hazreti Allahın sübüti olan sıfatlarındandır. Hay hayat demektir. Yani hazreti Allah diridir ve dirilticidir. Yani hazreti Allah ezelden ebede kadar diridir ve dirilticidir. Onun zatı bütün kemal sıfatlar ile vasıflanmıştır. Bütün noksan sıfatlardan da münezzehtir yani uzaktır. Yine surede hazreti Allahın kayyum sıfatı da geçmektedir. Zaten kuranı kerimde hay ve kayyum sıfatları genelde birlikte zikredilmiştir. Kayyum demek; gözetmek, sebat, kendi kendine kaim olmak, idare etmek, düzeltip doğrultmak ve bir şeyin hakkını tam vermek manalarına gelir. Hay ve kayyum aynı zamanda esma ülhüsnada yani hazreti Allahın isimlerinde geçmektedir. Allah’ın gizlemiş olduğu İsm-i Azam’ının Hay ve Kayyum isimleri olduğunu söyleyen alimlerde olmuştur.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *