“Olmuş ve olacak her şeyden haberdar.” şeklinde manalandırılan “el-Habîr” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın, her şeyin gizli kısmından ve içyüzünden haberdar oluşunu ifade eder. Bu hakikate, açık-kapalı ya da önce-sonra gibi her tür bilgi girer. Gelecek zaman ya da geçmiş zaman da bu bilginin dışında değildir. Zaten Allah Teâlâ zamandan münezzeh olduğu için ilmi konusunda böyle şeylerden bahsetmek dahi abes olur.

Kullar bu hakikatin bilinciyle, yaptıklarından, “el-Habîr” olan Allah Teâlâ’nın her an haberdar olduğunu, istisnasız hiçbir şeyin onun ilminden ayrı olmadığını bilerek bu anlayışla hareket etmeli ve Allah Teâlâ’nın razı olmayacağı işlerden kaçınmalıdırlar.

Allah Teâlâ’nın “el-Habîr” olduğu beyan edilen Mülk Sûresi’nin 14. Ayet-i kerimesinde şöyle buyrulur: “(Her şeyi) yaratmış olan Zât (gizliyi de, açık gibi) bilmez mi? (Varlıkların en ince yönlerini hakkıyla bilen) Latîf de, (bütün varlıkların görünen-görünmeyen tüm hallerinden haberdâr olan) Habîr de ancak O’dur!

Bu ayet-i kerimenin iniş sebebi olarak zikredilen şu hadise de bizlere, daha önce açıklamış olduğumuz, insanoğlunun alması gereken dersi beyan etmektedir: “İbnü Abbâs’dan (Radıyallâhu Anhümâ) rivayete göre; müşrikler, Rasûlûllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in aleyhine gizli gizli konuşuyorlardı, Allâh-u Teâlâ da o sırları Rasûlûllâh’a (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) haber verdikçe, o, bu haberleri onların yüzüne vuruyordu, bu da onları çok şaşırtıyordu. Buna karşı bir tedbir olarak aralarında: ‘Bir daha sesli konuşmayın ki, Muhammed’in Rabbi duyup ona haber veremesin!’ diye anlaştılar. Bunun üzerine bu âyet-i celîleler nâzil oldu.” (Allâme Âlûsî, Rûhu’l-Maânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Azîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî Tefsiri)

El-Habîr Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir yönüyle hadiselerin içyüzünü bilmeyi ifade eden “el-Habîr” ism-i şerifinin geçtiği, yukarıda da nakletmiş olduğumuz ayet-i kerime, ehli tarafından istihare ayeti olarak bilinir. Buna göre; uyumadan evvel abdest alınarak bu ayet-i kerimeyi okuyup da uyuyan kişi, içyüzünü öğrenmek istediği konuyla ilgili malûmatı rüyasında görür. Bazı uygulamalarda gusledilmesi ve sonra bir kâğıda yazılarak yastığın altına koyulması ve okumanın yedi defa tekrar edilmesi de zikredilmektedir. Bu uygulamaların hepsini cem etmekte fayda vardır.

“Yâ Habîr” ismi-i şerifinin zikrine daimî olarak devam edenler, tecellilerine mazhar olarak kötü alışkanlıklarından kurtulup zihni berrak, anlayışı kuvvetli bir kimse hâline gelirler ve ahlâkları güzelleşir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *