“Halk” kelimesi sözlükte, “Bir şeyi ölçüp biçip ayarlama, bir işi en ince ayrıntılarına kadar düzenleyip takdir etme” anlamındadır. Bu köke dayanan “Hâlık”, ism-i fail olarak, “yaratan” manasına gelir. Allah Teâlâ hem Hâlık hem de Hallâktır. Hallâk; Hâlık’ın mübalağalı hâli olarak tekerrür anlamı kazanmış bir ifadedir. Buna göre ism-i şerîfin geniş ifadesi; “tekrar tekrar ve mükemmel bir şekilde, devamlı yaratan” olur.

Bütün mevcudatı o yaratmış, yoktan var etmiş, düzene koymuş ve şekil vermiştir. Bu vasıfları ezelî ve ebedîdir. Mevlâ Teâlâ şöyle buyurur: “İşte size! Rabbiniz olan Allâh bu (eşsiz sanatların sahibi olan hakikî mabûd)dur. Kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. Her şeyin yaratıcısı O’dur, öyleyse O’na ibadet edin. O her şey üzerine (gözcü ve bütün işlerinizin yöneticisi olan bir) Vekîl’dir.” (En’âm Sûresi, 6/102)

Allah Teâlâ’nın ilmi bütün olmuş ve olacak her şeyi kapsar. Halk arasında “alınyazısı” olarak ifade edilen durum, açık bir hakikattir. Her şey, ezelde kayıt altına alınmıştır. Dolayısıyla o, her şeyi takdirine uygun bir şekilde yaratan, yoktan var edendir. Ayrıca O’nun yaratıcılığı bir kereye mahsus olmayıp süreklidir. Kur’ân-ı Kerîm’de sekiz yerde geçen bu ism-i şerîfi, bütün bu manalarla vurgulanmıştır. Allah Teâlâ’nın “yaratıcılık” vasfının Kur’ân-ı Kerîm’de farklı kelimelerle ifade edilmiş olması da kapsamın genişliğine işaret eden bir durumdur.

İsm-i şerîf hakkında Sadreddin el-Konevî gibi büyük sufiler pek çok şey söylemiş, tecellileri ve eserleri hakkında geniş malûmat aktarmışlardır. Meselâ Allah Teâlâ’nın “Kün” yani “Ol” emrini evvela, öncelik ve sonralıkla ilgisi bulunmayan tek bir emir olarak açıklayıp varlıkta ise zamansal bir öncelik-sonralık sıralamasına göre meydana geldiğini izah etmişlerdir.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Gece yatmadan önce huzur üzere ve inanarak yüz kere “Yâ Hâlık” ism-i şerîfini zikrettikten sonra “Yâ Rabbî! Filan yakınımın hâlini bana bildir” şeklinde dua eden bir kimsenin duasını Allah Teâlâ kabul eder ve o kimse, haber alamadığı yakınından rüya ya da ilham yolu ile haberdar edilir.

Bu ism-i şerîfin zikrine, inanarak ve ihlas ile devam eden kimse Mevlâ Teâlâ’nın izni ile maddî ve manevî hastalıklardan kurtulur, işlerinde muvaffak olur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *