“Her kulun hayatı boyunca yaptıklarını çok iyi bilen ve hesapları en iyi tutup adaletli bir şekilde gören.” manasına gelen “el-Hasîb” ism-i şerifi, kulların kendilerini âhirete gitmeden önce hesaba çekmelerinin lüzumunu ifade eder. Buna göre insanlar, Allah Teâlâ’ya yönelik haklarını ve kul haklarını iyi hesaplamalı, eksiklerini tamamlamaya çalışmalıdırlar. Bu konunun önemini Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh) bir hutbesinde şöyle beyan etmiştir: “Hesâba çekilmeden evvel kendinizi hesâba çekiniz. En büyük arz (Allah Teâlâ’nın huzûruna çıkarılıp O’na arz edileceğiniz gün) için (sâlih ve güzel amellerle) süsleniniz! Şüphesiz dünyadayken nefsini hesâba çeken kimse için kıyâmet günündeki hesap hafif olacaktır.” (Tirmizî, Kıyâmet, 25)

Hakikat şudur ki, dünya hayatı, ebedî âhiret hayatına göre mukayese edilemeyecek kadar kısadır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu gerçeğe şöyle dikkat çekmiştir: “Âhiretin yanında dünyanın durumu, sizden birinin parmağını denize daldırıp çıkarması gibidir. Parmağı (denizden) ne çıkardıysa (âhiretin yanında) dünya işte odur.” (Hâkim, Müstedrek, 4/319)

“el-Hasîb” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de beş ayet-i kerimede geçer. Bazı ayetlerde de Allah Teâlâ’nın hesap görücülüğünü ifade sadedinde yer alır. Bu ayet-i kerimelerden birinin hitabı şöyledir: “(‘Selâm’ lafzıyla yapılan ve hayırlı yaşam temennisi anlamına gelen) bir tahiyye ile selâmlandığınız zaman, (o selâma karşılık olarak) ya ondan daha güzeliyle tahiyyede bulunun veya onu (aynen) iade edin! Şüphesiz ki Allâh (selâm dâhil) her şeye karşı dâima (kullarını hakkıyla hesaba çekecek bir) Hasîb olmuştur.” (Nisâ Sûresi, 4/86)

Allah Teâlâ’dan ümit kesmemek, temel bir akaid esasıdır. İnsan ne kadar kötü bir yaşantı içerisinde olursa olsun, son anında yapacağı bir iş vesilesiyle dahi kurtulma ihtimali vardır.

El-Hasîb Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Hasîb” ism-i şerifinin zikriyle alâkalı farklı terkipler nakledilmiştir. Bunlardan birine göre, her kim güneş doğmadan önce seksen defa olmak üzere bu ism-i şerifin zikrine devam ederse, akrabalarıyla yaşadığı sorunlar izale olunur ve aralarında muhabbet hâsıl olur. Herhangi bir sorun yaşamayanların da akrabalık bağları güçlenir. “Yâ Hasîb” ism-i şerifinin zikrine devam edenler; düşman, hırsız, nazar ve kötülüklerin cümlesinden emin olurlar.

“Yâ Hasîb” ism-i şerifini virt edinenler, tecellilere nail olarak nazardan muhafaza oldukları gibi, duası müstecab kullar arasına da dâhil olurlar.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *