“Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden, sınırsız iyilik yapan.” anlamlarına gelen “el-Kerîm” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de iki ayet-i kerimede geçmektedir. İtikadî konuların başında gelen “öldükten sonra dirilme” konusunu beyan eden âyet-i kerîmede, Allah Teâlâ’nın “el-Kerîm” ism-i şerifine de vurgu yapılarak şöyle buyurulur: “Ey (dirilmeyi inkâr eden) insan! O (sayısız nimetlerle sana ikramda bulunmuş) Kerîm olan Rabbine karşı seni aldatmış olan şey nedir?” (İnfitâr Sûresi, 82/6)

Allah Teâlâ hâkimlerin hâkimidir. Hakikatte her şey yalnızca, O’nun mülküdür. Dolayısıyla O, dilediğine dilediği kadar verebilir. Bunu hiç kimse sorgulayamaz. Adaleti sonsuz, “el-Kerîm” ism-i şerifinin sahibi olan Allah Teâlâ, lütuf ve ihsanı karşısında hiçbir şey talep etmez. Zira O’nun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

“el-Kerîm” ism-i şerifinin bir diğer yönü de Allah Teâlâ’nın, az amel karşılığında çok ecir ve mükâfat verişini kapsar. Örneğin 3 İhlâs-ı Şerîfe okuyana bir hatim sevabı verileceği, “Sübhanallâh” zikrine karşılık sınırsız ecir verileceğine yönelik müjdeler ve bu örneklere benzer daha nice müjdeler bu kapsama dâhildir. Bazı durumlarda nankörlük vb. gibi sebeplerden ötürü Allah Teâlâ’nın “el-Kerîm” ism-i şerifiyle lütfedeceği nimetlerden kullarını mahrum bırakmaması da yine bu ism-i şerifin manasıyla alâkalıdır.

Kulların bu sıfatla sıfatlanabilmesi için evvelâ cömert olmaları lâzım gelir. Bu biraz fedakârlığı, biraz da diğerkâmlığı gerektirir. Bütün bunların yanında, insanlara eziyet vermekten, küçük ya da büyük her türlü kötülüğü ve olumsuz şeyi yapmaktan geri durmak da yine bu ism-i şerifin tecellilerine nail olmanın yollarındandır.

El-Kerîm Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Havas ve esrarını beyan etmiş olduğumuz ism-i şeriflerin bu manevî faydalarından istifade edebilmek için manalarına riayet etmek ve bu manaları hayata tatbik etmek önemlidir. Bu hâl üzere “Yâ Kerîm” ism-i şerifini zikre devam eden kişiler, ism-i şerifin tecellileri doğrultusunda güzel bir ahlâka bürünürler ve kazançlarında bereket hâsıl olacağı gibi, günahlarından mağfiret olunur ve her türlü şerlerden de muhafaza edilirler.

“Yâ Kerîm” zikrinin daha pek çok faydaları beyan edilmiş, bu ism-i şerifi uykusundan evvel 270 kez zikretmeyi âdet hâline getiren kimsenin, Cenâb-ı Hakk’ın muhtelif ve sınırsız ikramlarına kavuşacağı beyan edilmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *