El-Kuddûs İsminin Anlamı & Faziletleri

Allah Teâlâ’nın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu ifade eden el-Kuddûs ism-i şerîfi, Kur’ân-ı Kerîm’de Haşr Sûresi’nin 23. âyet-i kerîmesinde ve Bakara Sûresi’nin 30. âyet-i kerîmesinde geçmektedir. Manasında mübalağa vardır; bu yönüyle, aynı manayı ihtiva eden isimlerden ayrılır. O, hiçbir şeyden etkilenmez, hiçbir şey O’na tesir edemez. “Kuds” kökünden gelen; Rûhu’l-Kudüs, Beytü’l-Makdis ve Hazîretü’l-Kuds gibi terkipler, Kur’ân-ı Kerîm’de temiz ve pak olma yönleriyle yer alırlar.

Bu isimdeki temizliğin elbette ki biz kullara bakan yönleri de vardır. Bunların başında, kula her şeyden önce lâzım olan şeyler gelir ki bunlar; inanç noktasında İslâm’a uygun olmayan bütün inanç, düşünce ve fikirlerden, hurafelerden temizlenmek, ibadetleri, Cenâb-ı Hakk’ın rızasına uygun bir şekilde amel edebilecek seviyeye taşımak yani riyadan ve diğer kötü hasletlerden uzaklaşmak ve kalbi bütün kötü hislerden arındırmaktır. Bütün bunları başarabilmek ve dünyadan Rabbimizin (Celle Celâluhû) rızasına uygun bir şekilde göçebilmek için hayatımızı Kur’ân ve Sünnet ölçülerine göre düzenlemek zorundayız. Temel ibadetlerimizden olan gusül ve abdest ibadetlerinin de gerek bedenî temizliği sağlamaları gerekse de manevî temizliği sağlamaları açısından bu ism-i şerîfle derunî bir bağlantısı söz konusudur. İnsanlar bedenî temizliğe ve çevre temizliğine devam ettikleri takdirde, temiz hâlleri kâinatın aslından olan temizlikle örtüşür ve böylece Allah Teâlâ’ya –manevî anlamda- yaklaşırlar.

Bu ism-i şerîfin kâfirlere yönelik de bir tecellisi söz konusudur. Cehennemde yanan müşrikler, münafıklar ve kâfirler, maruz kaldıkları azaba bağlı olarak el-Kuddûs ism-i şerîfinin tecellisiyle imansızlığın kirinden temizlenecekler fakat bundan –cehennemden kurtulmama noktasında- bir fayda göremeyecekler.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Kuddûs” ism-i şerîfine inanarak ve samimi bir şekilde devam eden bir kimseye bu ism-i şerîfin tecellileri lütfedilir. Bu vesileyle ahlâkı güzelleşir, kötü ahlâktan ve reziletlerin cümlesinden, kötü davranışların hepsinden uzaklaşır. Bu ism-i şerîfe ruh ve sinir hastaları devam ederlerse –biiznillâh- şifa bulurlar. Allah Teâlâ’ya iman yani isimlerini ve sıfatlarını anlama ve mana açısından sindirme konusunda birtakım problemler ve anlayış-kabul zorlukları yaşayanlara, Allah Dostları tarafından bu ism-i şerîfe devam etmeleri tavsiye edilir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir adet yorum var.

  1. Selim dedi ki:

    Yaşantınızdan memnun değilseniz hayatınızı düzene koymak ve Rabbimizin dediği şekilde yaşamak için yasaklarından kaçmak emrettiklerini yapmak için size güç kuvvet verecek yönünüzü Allah’a çevirecek bir şey yapmak istiyorsanız sürekli “Yâ Kuddûs” ismini okuyun.

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç