“Lütuf ve ihsan sahibi olan, bütün incelikleri bilen.” şeklinde manalandırılabilecek olan “el-Latîf” ism-i şerifinin anlamı, yaratılmışların istisnasız bütün ihtiyaçlarını bilmekle beraber, karşılamayı da kapsar. Allah Teâlâ sayısız şey yaratmıştır ve bugün dahi bizler bu mahlûkâtta bulunan şeylerin pek azının hikmetini ancak kavrayabilmiş durumdayız.

Kur’ân-ı Kerîm’de yedi defa zikrolunan “el-Latîf” ism-i şerifinin manasından kullara yansıyan pek çok hakikat ve öğüt vardır. İnsanoğlu, hayrın ve şerrin, her şeyin Allah Teâlâ’dan geldiği şuuruyla sevinç ve üzüntüleri yaratanın da Allah Teâlâ olduğunu bilerek iyi zamanlarında ve zor zamanlarında O’nu unutmamalı, her hâlükârda hamd ve şükrederek kulluk bilincine uygun şekilde hareket etmelidir.

Bu anlayış ve olgunluk bütün sıkıntılara son verecek ve fâni olanlara bağlanmaktan kurtulup Allah Teâlâ’ya bağlanma hakikatine varan kul, geçici birtakım üzüntüler sebebiyle ümitsizliğe kapılmayacaktır.

“el-Latîf” ism-i şerifinin kullara yansıyan bir başka yönü de inceliktir. Bu ism-i şerifin tecellilerine nail olanlar, nezaket sahibi ve ince ruhlu olup yakınları ve çevreleri tarafından değer verilen insanlar olarak öne çıkarlar.

El-Latîf Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Allah Teâlâ’nın el-Latîf ism-i şerifini ve bu ism-i şerifin yanında el-Kaviyy ve el-Azîz gibi isimlerini de beyan eden Şûrâ sûresinin: “Allâh, kullarına (iki cihanda yarayacak şeylerin tüm ayrıntılarını ve inceliklerini çok iyi bilen ve kendilerini bu maslahatlarına en kolay yoldan ulaştıran bir) Latîf’tir, dilediğini rızıklandırır. (Her şeye hakkıyla gücü yeten ve istediği hiçbir şey engellenemeyen) Kaviyy de, Azîz de ancak O’dur.” mealindeki 19. ayet-i kerimesini her gün dokuz defa okuyan kimsenin, her işinde Allah Teâlâ’nın lütfuna mazhar olacağı ifade edilmiş ve rızkının, kolay bir şekilde ve beklemediği (helâl) yollardan ayağına geleceği belirtilmiştir.

Nakledildiğine göre, her gün yüz otuz üç defa olmak üzere “Yâ Latîf” ism-i şerifini okumayı âdet edenlerin zor olan işleri, kendilerine kolaylaştırılır. Bu ism-i şerifi besmele ile birlikte: “Bismillâhi’l-Lâtîf” şeklinde günde altı yüz doksan sekiz defa olmak üzere zikredenlerin dilekleri, Allah Teâlâ’nın lütuf ve ihsanıyla yerine gelir. Aynı zikre günde dokuz defa olmak üzere devam edenlerin rızkı bol olur ve o kimseler, ism-i şerifin tecellilerine nail olurlar.

“Yâ Latîf” zikrine herhangi bir sayıya bağlı kalmaksızın daimî olarak devam edenler, ism-i şerifin tecellilerine nâil olup büyük-küçük hastalıklar da dâhil olmak üzere bütün musibetlerden de emin olurlar.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *