”Her türlü övgüye layık bulunan.” manalarına gelen “el-Mecîd” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın noksan sıfatlardan münezzeh oluşunu vurgulayan ism-i şeriflerden biridir. İsm-i şerifin lügat yönünden anlamı, “kerîm ve azamet sahibi” demektir. Bu anlam; şerefli olması, cömertliği ve fiillerinin kusursuzluğu gibi hususları da kapsamaktadır.

“el-Mecîd” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de dört yerde geçmekte, Allah Teâlâ, zâtına isnad ederek şöyle buyurmaktadır: “Arş’ın sahibidir, şanı yücedir.” (Burûc Sûresi, 85/15)

İsm-i şerîfi, farkında olarak ya da olmayarak her namazımızda zikrederiz. Zira bazı namazların ilk oturuşunda ve her namazımızın son oturuşunda okumuş olduğumuz “Salli” ve “Bârik” dualarının sonunda dilimizden dökülen “İnneke Hamîdün Mecîd” (Şüphesiz Sen övgüye lâyıksın” ifadesi, ismi şerîfin zikridir. Bu bilgiyi öğrendikten sonra duayı okurken niyetlerimizi, ism-i şerifin manasını da gözeterek güncellemeliyiz.

Kullar, ism-i şerifin manasından hissedar olmak için Allah Teâlâ’nın azametini hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalı ve her işi O’nun rızasına uygun şekilde yapma mükellefiyetine göre hareket etme şuuruna sahip bir şekilde hareket etmelidirler.

İsm-i şerîfin eserlerinin üzerimizde görünmesini istiyorsak yaptığı iyiliği unutan, kardeşlerinin ve dostlarının elinden ve dilinden emin olduğu, dostluğuyla muhabbet aşılayan biri olmalıyız. Hamdımızı ve şükrümüzü artırmalı, sâlih amellerimizi ziyadeleştirmeli, Allah Teâlâ’nın lütuf ve ihsanlarını çokça düşünüp gafletten uzak bir zihin dünyasına kavuşmalıyız.

El-Mecîd Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Mü’minler, inanarak ve yaşayarak “Yâ Mecîd” zikrine devam ettikleri takdirde, ism-i şerîfin tecellilerine nail olup hastalıklardan ve vesveselerden emin kılınır, ruhî sıkıntılardan kurtulurlar.

Oruç ibadeti, Allah Teâlâ’nın mükâfatını sınırsız vereceğini beyan ettiği bir ibadettir. Kamerî (hicrî) ayların 13, 14 ve 15. günlerinde (Eyyâm-ı Bîyz) oruç tutmak büyük bir fazilettir. Bu günlerde oruç tutup iftar vakitlerinde “Yâ Mecîd” zikrine 100 defa olmak üzere devam edenler, başta cilt hastalıkları olmak üzere muhtelif hastalıklarından kurtulurlar.

İsm-i şerifin zikrine günde 62 kez olmak üzere devam edenlerin, insanlar indinde şanı ve şerefleri artar.

Her farz namazın ardından bu zikre 57 kez olmak üzere devam eden kişinin hem sureti hem de ahlâkı güzelleşir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *