“Maddesiz, malzemesiz ve örneksiz yaratan.” manalarına gelen “el-Mübdî” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de, zikrettiğimiz şekilde geçmez “Yaratmak” fiiliyle ifade edilir. Bir şeyi yoktan var etmiş, dolayısıyla herhangi bir şeyi model almadan yaratmış olmak, kıyameti yaratmanın ve kıyamette öldürdüklerini yeniden diriltebilmenin de mümkün olduğunun ifadesidir. Bahsettiğimiz “ilk yaratış” özelliği Kur’ân-ı Kerîm’de açık bir şekilde şöyle vurgulanmıştır: “De ki: ‘Allah’a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan, önce yaratıp, sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı?’ De ki, ‘Önce yaratıp, sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah’dır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor, döndürülüyorsunuz?” (Yûnus Sûresi, 10/34)

“el-Mübdî” ism-i şerifi, âhiret ahvâline uzanan mana boyutuyla İslâm inancının temel esaslarından olan varlığın başlangıcı ve sonu (mebde ve mead) inancını beyan eden ism-i şeriflerden biridir.

İsm-i şerifin eşya üzerindeki tecellisi her an devam etmektedir. Hem örneği olmaksızın yaratılan birtakım şeyler hâlen halk edilmektedir, hem de parmak izlerimiz gibi, bir başka örneği bulunmayan şeyler bu hâlini muhafaza etmektedir.

Çok uzağa gitmeyip insanların özellikleri üzerinden akıl yürüttüğümüzde, vücut şekilleri ve uzuvların durumu bizlere belli kalıpları sunar. Her ne kadar bu kalıplardan söz edilebilse de, her insan âdeta farklı birer âlemdir.

“el-Mübdî” ism-i şerifi bizlere, yaratılış gayemiz olan “kulluk” bilincini aşılamalı ve mükellefiyetlerimizi hatırlatmalıdır. Yoktan var edilmiş olmanın en büyük hamd ve şükür vesilesi olduğu hakikati bu manaların ışığında çok daha net bir şekilde anlaşılmalıdır.

El-Mübdî’ Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Mübdî” ismi şerifini anlamına inanarak ihlâslı bir şekilde zikretmeyi âdet edinen kimse işlerinde muvaffak olur ve ilim yolunda mesafe kat eder.

Çocuk sahibi olmak isteyip de bu lütfa mazhar olamayanlar büyük sıkıntılara gark olurlar. Düşük yapmak da bu çerçevede yaşanan sorunlardan biridir. Bu durumda olan çiftlere “Yâ Mübdî” ism-i şerifinin zikrine devam etmeleri tavsiye edilir.

İsm-i şerifi her gün 56 kez zikreden kimsenin anlayış ve idrakinin artacağı, meşru olan hangi iş olursa olsun başlangıçta “Yâ Mübdî” ism-i şerifini zikredenin muvaffak olacağı, her gün 124 kez zikredenin de unutkanlıktan kurtulacağı müjdelenmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *