“Dilediğini aziz eden, izzet veren” manalarına gelen “el-Mu‘iz” ism-i şerifi, şeref ve şan sahibi olmanın yanında, mülk sahibi olmayı da kapsar. Allah Teâlâ bazı kullarını aziz, bazı kullarını ise zelil kılar. Bu sınıflardan birine dâhil olmak, kulun ihtiyarındadır. Buna göre dikkatli olmalı, Allah Teâlâ’nın, kulunu aziz kılacağına dair vaadini göz önüne alarak o vaatlerin manasına uygun bir hayat benimsenmelidir.

“İzzet” ifadesinden bahis geçtiğinde akla “kibir” gelmemelidir. Zira kibir, reziletlerden sayılmaktadır ve izzetle bir ilgisi yoktur. Kibir, kişinin kendi derecesinin farkında olmayıp daha üstünmüş gibi davranması hâlidir.

“el-Mu‘iz” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hâlbuki izzet (şeref ve üstünlük) Allah’ındır!” (Munâfikûn Sûresi, 68/3) hitabıyla vurgulanır. Konuyla ilgili bir başka vurgu da şöyledir: “Onlar, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.” (Nisâ Sûresi, 4/139)

İsm-i şerif, daha önce bahsettiğimiz, birbiriyle karşıtlık manası söz konusu olan isimlere de bir örnek niteliği taşır. “el-Muzill” ism-i şerifiyle arasında, böyle bir münasebet bulunur. Dolayısıyla Esmâü’l-Hüsnâ şârihlerinin pek çoğu bu iki ism-i şerifi beraber açıklamayı tercih etmişlerdir.

Allah Teâlâ, benzer varlık gruplarını yaratırken her birini diğerinden üstün kılmış, mahlûkat arasında böyle bir üstünlük farkı takdir etmiştir. Meselâ madenlerden altın çok değerlidir ve bakır hiçbir zaman onun seviyesine ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır da. Hakeza peygamberler arasında dahi bir üstünlük farkı mevzu bahistir. Peygamberlerin en üstün olanları Ulü’l-Azm peygamberler, bunlar arasında en üstünü de Hazreti Muhammed’dir (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem).

El-Mu’ız Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Manasına inanarak ve ihlas üzere bilhassa Cuma ve Pazartesi geceleri akşam ve yatsı namazları arasında “Yâ Mu‘izz” ism-i şerifini okuyan kimsenin heybeti ve saygınlığı artar. Bu ism-i şerifi zikretmeyi âdet hâline getiren kimsenin kalbinde Allah Teâlâ’nın korkusu yerleşir.

İsm-i şeriften ders çıkaran ve bu dersleri hatırında tutarak izzetli bir hayatı benimseyen kimseler izzet ve şeref sahibi olarak toplum nezdinde itibar görürler ve ahirette de aziz kılınırlar.

Ayrıca bu zikrin, Evliyâullâh’ın büyüklerinden Hacı Bektâş-ı Velî Hazretleri’nin zikri olduğu belirtilmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *