Mutlak güç ve hikmet sahibi Allah Teâlâ’dır ve O’ndan başka ilâh yoktur. İman kelimesi, tasdik etme anlamına gelir. Allah Teâlâ kendi varlığını, mahlûkatı yaratmadan önce tasdik etmiş olmak bakımından hakikî Mü’mindir. Mü’min kelimesi, “korkulardan ve endişelerden emin olmak, inanmak ve tereddütleri kaldıran, korku içinde bulunanlara emniyet sağlayan” anlamlarına gelir. Korku ve endişelerden yani duygulardan emin olmak, yaşantının huzurlu bir şekilde seyri için çok önemlidir. Zira bu tür duygular, insanı aldatıcı ve yanıltıcı casuslardan çok daha tehlikelidirler.

Allah Teâlâ, insanları yaratmış ve göndermiş olduğu kitaplar ve peygamberler vasıtasıyla kurtuluş yolunu göstermiştir. Peygamberleri mucizelerle desteklemiş, onları koruyup emniyetli kılmış ve desteklemiştir. Emniyet, imanımızı muhafaza ve amellerimizi yapma konusunda bizim için en büyük lütufların başında gelir.

İnsanoğlunun, el-Mü’min ism-i şerîfinin manasından payına düşen, insanların, dilinden ve elinden emin olduğu, etrafına güven veren kâmil bir mü’min olmaya çalışmaktır. İmanın bütünlüğü kalp ile tasdik ve dil ile ikrarın yanında, yapılan işlerde, sözde ve davranışta birlik kurmakla sağlanır. Dolayısıyla güzel iş ve güzel ahlâk, bu ism-i şerîfin kullar üzerindeki tecellilerindendir.

Bu ism-i şerîfin kul üzerinde tecellisi demek, iki cihan saadetini de elde etmek demektir. Muhakkak ki bu manalara ve faziletli kimliğe kavuşabilmenin yolu günahlardan sakınmaktan, farz ve vacipleri yerine getirip sünnetlere ve adaplara sarılıp nafile ibadetlere ağırlık vermekten geçer.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir kimse inanarak, ihlâs ve samimiyetle “Ya Mü’min” ism-i şerîfinin zikrine devam ederse, bu mübârek ism-i şerîfin tecellisi ve eserleri üzerinde görünür. Bu tecelli ve eser; küfürden, şirkten ve yalandan emin olma şeklinde tezahür eder. Bu zikre devam edenler, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur, her türlü hastalıktan kurtulur, şifaya nail olurlar. Bir kimsenin üzerinde korku hâli söz konusu olur ya da kendisine hayalî mahlûklar musallat olduğunda bu zikre devam ettiği takdirde muhafaza olunur.

“Yâ Mü’min” ism-i şerîfine her gün 136 defa olmak üzere devam eden kişi, can ve mal emniyetine kavuşur. Aynı zikre belirttiğimiz sayıda devam edenin imanı kuvvetlenir. Bu sayıyı muhafaza ederek okumayı âdet edinen hastalar, şifa bulurlar.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *