“Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden (kuşatan)” anlamlarına gelen “el-Vâsi” ism-i şerifi, Mevlâ Teâlâ’nın müsamahakâr oluşunu da kapsar. O’nun rahmet ve kudretinin kapsamına, lütuf ve ihsanı da dâhildir. “Vâsi” ifadesinin kökü; genişlik, imkân, zenginlik, takat ve kudret gibi anlamlara gelen “vüs” kelimesidir.

“el-Vâsi” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de dokuz yerde geçmektedir. “Sizin ilâhınız, ancak kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’dır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır.” (Tâhâ Sûresi, 20/98) âyet-i kerîmesi, ism-i şerîfin manasını açıkça vurgulamaktadır. İsm-i şerîf, muhtelif âyet-i kerîmelerde, anlamca yakınlığı bulunan “alîm” ve “hakîm” ismi gibi, diğer ism-i şeriflerle birlikte de kullanılmıştır. Nitekim bir âyet-i kerimede: “…Şüphesiz Rabbinin affı geniştir…” (Necm Sûresi, 53/32) “Vâsia’l-Mağfira” şeklinde, kullar için müjde ve lütuf niteliği taşıyan büyük bir lafız ve yüksek bir mana üzere nazil olmuştur.

Buna göre; insan, kusurlu bir varlıktır ve günah işlemeye meyillidir. Günaha düştüğü durumda yapması gereken şey, derhal pişmanlık duymak ve hemen Rabbi’ne yönelerek tevbe etmektir. Mevlâ Teâlâ’nın rahmet ve bağışlamasının genişliğinin buradaki alâkası, tevbeye yönelmeye ilişkindir.

Kullar, ism-i şerifin anlamları doğrultusunda hiçbir şeyin Allah Teâlâ’nın ilminden eksik kalmayacağı düşüncesiyle her an ilâhî gözetim altında bulunduklarını bilmelidirler. O’nun rahmet ve merhametinden hiçbir zaman ümit kesmemeli, affedecek ve bağışlayacak yegâne merciinin Allah Teâlâ olduğu inancıyla daima rahmet talebi üzere olmalı, asla ümitsizliğe kapılmamalıdırlar.

Allah Teâlâ, her şeyin hâkimi ve mâliki olduğu hâlde, emirlerine itaatsizliğe hatta isyana karşı dahi mühlet vermektedir. Kullar da Mevlâ Teâlâ’nın bu merhametinden hissedar olarak, kendilerine yapılan kötülüğe karşı -belli ölçüler dâhilinde- müsamahakâr olmalı, olumsuz durumları iyilik ve güzellikle savma ahlâkını benimsemelidirler.

El-Vâsi Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

İsm-i şerifin zikrine “Ya Vâsi” şeklinde devam edenlerde tecelliler görülür. Zikreden kişi geçim sıkıntısı var ise bundan kurtulur, sıkıntılarından ve cümle kötü huylarından da arınır.

İsm-i şerife, günde 137 defa olmak üzere devam eden kimsenin gönlüne ferahlık ihsan edilir. Kendisini meşgul eden kötü huy ve düşüncelerden arınır.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *