Er-Râfi İsminin Anlamı & Faziletleri

“Dereceleri yükselten, şeref verip kaldıran” anlamlarına gelen “er-Râfi” ism-i şerifine, “Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz.” (En’âm Sûresi, 6/21) ve “Ey Habibim! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.” (Zuhruf Suresi, 43/32) ayet-i kerimelerinde ve daha pek çok ayeti kerimede vurgu yapılır.

Zıt sıfatların sahibi olan Allah Teâlâ, bir önceki ism-i şerif olan “Yâ Hâfid” ism-i şerifine dair açıklamalarından da hatırlanacağı üzere, dilediğini yükseltir, dilediğini alçaltır. Dolayısıyla, bu iki ism-i şerif arasında böyle bir irtibat söz konusudur. İnsan, her iki ism-i şerifin manasını da idrak etmeli ve hayatını bu idrakine göre yönlendirmeli, mutedil bir seviyede sürdürmelidir.

Hiç şüphesiz Allah Teâlâ, yarattığı kullar içerisinde yükselmeye lâyık olanları da alçalmayı hak edenleri de en iyi şekilde bilir ve bildiği doğrultuda da yaratır. İnsanlara düşen vazife; Allah Teâlâ’nın hükümlerine ve Peygamber Efendimiz’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sünnetine, İslâm ahlâkına dair bizlere öğütlerde bulunmuş olan ulemanın yoluna uyarak, gerek bu dünyada gerekse de ebedî ahiret hayatında Allah Teâlâ tarafından -derecesi- yükseltilen kulların amelleri üzere yaşamaktır. Allah Teâlâ’nın yardımı da zaten bu hassasiyete sahip olan kimselere ulaşır.

“el-Hâfid” ve “er-Râfi” ism-i şeriflerinin bizlere bakan bir başka yönü de, Allah Teâlâ’nın sevdiklerini sevmek, O’nun sevgisine müstehak olmayanlara buğz eden bir kimse olmaktır.

Er-Râfi Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir Müslüman, anlamına inanarak ve ihlasla “Yâ Râfi” zikrine devam ederse, tecellilerine ve eserlerine nail olmak suretiyle maddî ve manevî dereceleri yükselir. Zulüm altında bulunuyorsa zalimlerinden elinden kurtulup maddî ve manevî imkânlara kavuşur.

Zulmünden korkulan birinin yanına girmeden evvel “Yâ Râfi” ism-i şerifi yetmiş kez zikredilirse, bunu okuyan, çekindiği zalimin zulmünden emin olur. Bu ism-i şerifi geceleri 100’er kez okumaya devam eden kimse, Allah Teâlâ tarafından seçkin kullar zümresine dâhil olur ve hak yoldaki işleri kendisine kolay kılınır.

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, aralarındaki irtibata binaen “el-Hâfid” ve “er-Râfi” ism-i şeriflerini birlikte zikretmek ve birlikte vird edinmek tavsiye edilir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç