Daha önce açıklamış olduğumuz “er-Rahmân” ism-i şerîfiyle, “er-Rahîm” ism-i şerîfinin arasında şöyle bir fark vardır: er-Rahmân ism-i şerîfi dünya hayatında mü’min ve kâfir herkes için söz konusu olan merhameti kapsarken, er-Rahîm ism-i şerîfi, dünya hayatında gösterilmiş olan rahmetin karşılığı olarak, amelleriyle bunun hakkını verenlere şamildir. Kâfirlere ise bu ism-i şerîften herhangi bir nasip yoktur.

Bu kısa açıklama ışığında “er-Rahîm” ism-i şerîfinin; “pek ziyade merhamet edici; vermiş olduğu nimetleri hakkıyla bilip gereğini yapanları mükâfatlandırıcı” anlamlarına geldiğini söyleyebiliriz.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Rahîm” zikrine devam edenlerin nail olacakları fazilet ve faydalar, “Ya Rahmân” zikrine devam edenlerin nail olacakları fazilet ve faydalarla aynıdır. Bu ism-i şerîfe devam edenlerin kazancı noktasında konunun âhiret boyutu daha çok dikkat çekmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde daima dünya hayatının geçici olduğu, asıl hayatın ebedî hayat olan ahiret hayatı olduğu vurgulanmış, kişinin mükellef çağından vefatına dek yapacağı amellerin karşılığını saadet yurdu olan cennette alacağı beyan edilmiştir.

Toplumumuzda da “saadet-i dareyn” olarak bilinen ve dualarda sıkça yer verilen iki cihan saadetinin yolu, “er-Rahmân” ve “er-Rahîm” ism-i şerîflerinin manalarını kavrayıp bu anlayış doğrultusunda bir hayat sürmekten geçmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de 154 defa geçen “er-Rahîm” ism-i şerîfinin, Allah Teâlâ’nın; er-Rahmân, et-Tevvâb, el-Azîz” ism-i şerîfleri ve daha başka ism-i şerîfleriyle birlikte kullanılmış olması dikkat çekicidir. Konunun bu yönü de “er-Rahîm” ism-i şerîfinin, diğer isim ve sıfatların manalarının ahiretteki karşılıkları açısından bağlayıcı oluşuyla izah edilmiştir.

Âyet-i kerîmelerden birinde bu ism-i şerîfin Peygamber Efendimiz’i (S.A.V.) nitelemek için kullanılmış olması da bir başka calib-i dikkat husustur. Bu vurguyla O’nun, merhametli şahsiyetine vurgu yapılmış ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olduğu hakikatine bir başka yönden temas edilmiştir.

“Yâ Rahîm” zikrini 258 defa tekrar eden kimselerin, her türlü tehlikelerden kurtulacakları haber verilmiştir. Bereket manası içeren bu ism-i şerîfin yazılarak bir ağaç köküne dökülmesi durumunda ağacın meyvelerinin bereketleneceği bildirilmiş, kâğıda yazılıp bardağa bırakılmasının ardından o sudan içen kimsede, suyu içiren kimseye karşı bir ilginin uyanacağı belirtilmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *