“Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.” manalarına gelen “er-Rakîb” ism-i şerifi, noksan sıfatların tamamından münezzeh olan Allah Teâlâ’nın, bize şah damarımızdan daha yakın olduğu hakikatinin de beyanıdır. Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ’nın “er-Rakîb” oluşu şöyle vurgulanır: “Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratmış olan, onun bir parçasından da eşini yaratmış bulunan ve her ikisinden birçok erkeklerle kadınları türetip yaymış olan Rabbinizden hakkıyla sakının! Kendisi ile birbirinizden dilekte bulunmakta olduğunuz Allâh(a isyan)dan da, rahimler(in tesis ettiği akrabalık bağlarını zâyi etmek)den de hakkıyla sakının! Şüphesiz ki Allâh dâima üzerinize (hakkıyla gözcü olan) bir Rakîb olmuştur.” (Nisâ Sûresi, 4/1)

“er-Rakîb” ism-i şerifi nakletmiş olduğumuz bu âyet-i kerîme dışında Kur’ân-ı Kerîm’de Mâide Sûresi’nin 117 âyet-i kerîmesi ve Ahzâb Sûresî’nin 52. âyet-i kerîmesinde geçmektedir. Bunlardan birinde Hazreti İsa’ya (Aleyhisselâm) nispetle zikredilmiştir.

Kullar bu ism-i şeriften hissedar ve nasiptar olabilmek için her şeyden önce Allah Teâlâ’dan gafil olmamalı, her an O’nun gözetiminde bulunduklarının farkında olmalıdırlar. Bununla beraber maddî zevklere son derece düşkün olan nefsle mücadele bu anlamda büyük önem taşır. Kişi nefsiyle mücahede hâlinde olmalı ve onun isteklerine boyun eğmemeli, onu terbiye ederek hâdiselerin içyüzüne vakıf olabilecek bir manevî seviye kazanmaya gayret etmelidir.

“er-Rakîb” ism-i şerifinin anlamı doğrultusunda, hayatının her ânının âdeta gizli bir kamerayla kayıt altına alındığını düşünerek hareket eden bir insan, hata yapmaktan son derece kaçınacak ve böylece İslâmî esaslara göre bir hayat sürebilecektir.

Er-Rakîb Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“er-Rakîb” ism-i şerifinin, pratik hayata bakan pek çok faydasından bahsedilmiştir. Bir şeyini kaybeden kimsenin 312 defa “Yâ Rakîb” diye zikretmesi durumunda kaybolmuş olan malını bulacağı, yolcu durumunda olanın zikrettiği takdirde ise ailesine kolay bir şekilde kavuşacağı belirtilmiştir.

Hamile bir hanım “Yâ Rakîb” ism-i şerifine devam ettiği takdirde, doğumu oldukça kolay geçer. Bu ism-i şerifi vasıtaya binen bir kimse 25 defa zikrettiğinde kazalardan muhafaza olunur. Bu ism-i şerifin manevî bir zırh niteliği taşıdığı ve zikrine devam edenlerin rahmanî muhafaza altında bulunacağı belirtilir. “Yâ Rakîb” ism-i şerifine devam edenlerin hafızası kuvvetlenir, rızıkları da bereketli kılınır.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *