“Rızası için yapılan az amele, çok sevap veren.” anlamına gelen “eş-Şekûr” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de dört yerde geçmektedir. Bahsettiğimiz mana ayet-i kerimede şöyle beyan olunmuştur: “Tâ ki O (Allâh) onlara karşılıklarını tastamam versin ve fazlından kendilerine artırmada bulunsun. Çünkü muhakkak O, Gafûr’dur; (yaptıkları az bir iyiliğe bile kat kat mükâfat veren bir) Şekûr’dur.” (Fâtır Sûresi, 35/30)

Allah Teâlâ’ya şükrettiği takdirde kazanan taraf yine insan olur. Zira insanların tamamı Allah Teâlâ’ya şükredecek olsalar, Allah Teâlâ’nın şanına bir şey katamazlar; yine insanların tamamı isyan edecek olsalar, Allah Teâlâ’nın şanından hiçbir şey eksiltemezler. Bununla beraber, Allah Teâlâ kendisine yapılan şükrü karşılıksız bırakmaz ve şükreden kulunun, şükür vesilesi olarak kıldığı şeyi ona bereketlendirip artırır. Şükreden kimseler, ummadıkları yerden büyük bereketler görürler. Nitekim bu hakikat Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade buyrulmuştur: “Eğer siz güzel bir ödünçle Allâh’a borç verirseniz, O sizin için onu birçok katlara katlar ve sizin için mağfirette bulunur. Zaten Allâh (az bir amel karşılığı pek büyük mükâfatlar bahşeden bir) Şekûr’dur; Halîm’dir.” (Teğabün Sûresi, 64/17)

İsm-i şerifin bazı kullanımlarda kullara nispet edilmiş olması, kulların birbirlerini şükranla karşılamalarına yönelik bir vurgu niteliği taşımaktadır. Bu anlamda şükür, iyiliği iyilikle karşılamak anlamına gelir. Bu, esasında ailevî ve toplumsal sorunların izalesi konusunda da ahlâkî bir olgudur.

Kullar bu ism-i şerifin sırrından nasipdar olabilmek için şükrü eda etme konusunda hassas davranmalı, ellerinde bulunan nimetlerin şükür sayesinde ellerinde kalacağıve yine ancak şükür sayesinde artarak devam edeceği bilinciyle hareket etmelidirler. Bu itibarla, “eş-Şekûr” ism-i şerifinin manası doğrultusunda hareket edenler, şâkirler; etmeyen kimseler ise nankör kimseler zümresine dâhil olurlar.

Eş-Şekûr Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Şekûr” ism-i şerifini bir bardak suya okuyup da bir miktar içen ve kalan kısmını da yüzüne ve gözüne süren kimsenin gönül darlığından, stres ve sıkıntı gibi durumlardan kurtulacağı; gözlerinin nurunda artış, rızkında da bolluk olacağı nakledilmiştir.

Bu ism-i şerifin zikrine “Yâ Şekûr” şeklinde devam edenler, tecellilere nailiyetle beraber iyi amellere muvaffak olurlar ve maddî-manevî hastalıkların cümlesinden muhafaza olunurlar. İsm-i şerifi zikreden hastalar da biiznillâh şifaya kavuşurlar.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *