Es-Semi İsminin Anlamı & Faziletleri

“Her şeyi en iyi işiten” manasına gelen “es-Semi” ism-i şerifini, yaratılmışların işitmesi gibi düşünmemek için iyice öğrenmek ve Allah Teâlâ’yı tenzih ederek yani bütün noksan sıfatlardan uzak tutarak doğru şekilde anlamak gerekir. Allah Teâlâ’nın yaratılmışlara benzemediği hakikati Kur’ân-ı Kerîm’de en açık ve derli-toplu şekilde şöyle beyan edilmiştir:

“(Allâh-u Te`âlâ,) göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Kendi nefisleriniz(in mensubu olduğu insan cinsin)den sizin için birtakım eşler yaratmıştır; davarlardan da bir kısım eşler yaratmıştır ki, o sebeple sizi çoğaltıp yaymaktadır. (Ne Zât’ı, ne sıfatları, ne de sanatları hususunda) hiçbir şey O’nun benzeri olamaz! (Duyulacak her şeyi hakkıyla işiten) Semî’ ve (her şeyi çok iyi gören) Basîr ancak O’dur.” (Şûrâ Sûresi, 42/11)

Buna göre; bu işitme, bizim gibi bir uzuv (organ) vasıtasıyla gerçekleşmemekte, mahiyetini bilemediğimiz bir şekilde ve sınırsız olarak “bilme” şeklinde gerçekleşmektedir.

İsm-i şerifin anlamı doğrultusunda kullara düşen, yalnızca güzel ve doğru olan şeyleri söylemek; yalandan, gıybetten, kovuculuk ve nemimeden sakınmaktır. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şu hadis-i şerifindeki öğüt, insanları bu saydıklarımızın hepsinden uzak tutar: “Allâh’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun ya da sussun.” (Tirmizî, “Kıyamet”, 15) Bu konuya dair, nakletmiş olduğumuz hadis-i şerifin dışında, toplandığı takdirde müstakil bir kitap meydana getirebilecek kadar çok hadis-i şerif vardır. Ayrıca dili tutmaya dair özlü sözler de halk arasında çokça dolaşır durur. Bunların her biri bizler için ayrı birer ders niteliğindedir.

Tabii konu sadece ağzımızdan çıkanlarla da sınırlı değildir. Kötü sözler ve daha önce beyan etmiş olduğumuz türden şeyler işitmemek için bu gibi alışkanlıklara sahip kimselerden ve bunların yer bulduğu ortamlardan uzak durmak da ahlâkî yönden vazgeçmememiz gereken bir tercih olmalıdır.

Es-Semi Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir kimse Perşembe günü Duha namazını kıldıktan sonra beş yüz defa “Yâ Semi” ism-i şerifini zikrederse, duaları kabul olan kullar arasında dâhil edilir.

Kulak rahatsızlığı yaşayan kimseler “Yâ Semi” ism-i şerifini zikretmeyi âdet hâline getirirlerse, Allah Teâlâ’nın izniyle şifa bulur, hastalıklarından kurtulurlar.

“Yâ Semi” ism-i şerifini zikretmeye günde 180 kez olmak üzere her gün devam eden kişi, çevresinde sözü dinlenen ve itimat duyulan bir kimse hâline gelir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç