Fatiha Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – FATİHA SURESİ DİNLE

Fatiha Suresi Arapça (Resim)
fatiha suresi

Fatiha Suresi Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha Suresi Anlamı (Meali)

1- Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.
2- Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
3- O, rahmândır ve rahîmdir.
4- Ceza gününün mâlikidir.
5- (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6- Bize doğru yolu göster.
7- Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha Suresi Fazileti

fatiha-faziletleri

Fatiha Suresi Video

Fatiha suresi Kur’an-ı Kerim’in ilk tam suresi olup Mekke-i Mükerremede inmiştir. Kur’an-ı Kerim Fatiha suresi ile başlar. Fatiha, kelime anlamı olarak açılış yapan, açan olarak çevrilmektedir. Bu nedenle de Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Bu sureye pek çok anlam yüklenilmekte ve taşıdığı anlamlar yorumlanarak farklı isimler verilmektedir. Kur’an-ı kerimin başlangıç suresi olduğu, ilk o okunduğu için Fatiha-ül-kitab denilmektedir. Bunun yanı sıra Kur’an-ı Kerim’in aslı olduğu için ana kitap ya da kitapların anası anlamına da gelen Ümmü’l kitab da denilmektedir. Fatiha suresinin hadis-i şeriflerde her türlü hastalığa şifa olduğu da belirtilmektedir. Fatiha suresinin hastaya şifa olabilmesi içinse okuyanın ve hasta olan kişin inanması gerektiği de söylenmektedir. Bu özelliğinden dolayı da Fatiha suresine Suretü’ş-Şifa denilmiştir. Bunların yanı sıra el-Esas, el-Vafiye, el-Kafiye, el-Kenz isimleri de bulunmaktadır.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *