Sponsor Bağlantılar


Adiyat Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ADİYAT SURESİ DİNLE

Adiyat Suresi Arapça (Resim)

Adiyat Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Vel adiyati dabha
2) Fel muriyati kadha
3) Fel muğırati subha
4) Fe eserne bihı nak’a
5) Fe vesatne bihı cem’a
6) İnnelinsane li rabbihı le kenud
7) Ve innehu ala zalike le şehıd
8) Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9) E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
10) Ve hussıle ma fis sudur
11) İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Adiyat Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O harıl harıl koşular koşan.
2- Çakarak da ateşler saçan.
3- Ve sabahleyin baskın basan.
4- Derken savurup da bir toz duman.
5- Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki.
6- Pek nankördür o insan Rabb’ine.
7- Ve o kendi şâhiddir buna.
8- Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona.
9- Fakat bilmeyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler.
10- Ve derildiği zaman o sadırdakiler.
11- O gün o Rableri onlara elbette habîrdir.

Adiyat Suresi Video

Adiyat Suresi Video 2

Adiyat suresi anlam bakımından “koşan atlar” olarak çevrilmektedir. Adiyat kelimesi surenin ilk ayetinde geçmektedir. On bir ayetten oluşan bu surenin Mekke’de indirildiği rivayet olunur. Nüzul sırasına yani indiriliş sırasına göre bu süre on dördüncü sure olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanı sıra surenin Mushaf’taki sırası yüzdür.

Adiyat suresinde insanoğlunun mal ve mülke ne kadar düşkün olduğundan bahsedilmektedir. Bu mala düşkünlükle beraber insanların yüce Allah ‘ın verdiği nimetlere şükretmeyi bilmemesi de anlatılmaktadır. İnsana verilen onca nimet karşısında şükredilmemesi ve verilen onca şeye rağmen insanın onu yaratan, rızkını veren, koruyan, gözeten, ona kendisinden daha yakın olan Rab ’bine karşı nankör oluşundan da bahsedilmektedir. Bununla birlikte kıyamet günü ortaya çıkacak olan sıkıntılı hallerden de Adiyat suresinde bahsedilmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *