adiyat suresi

Adiyat Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ADİYAT SURESİ DİNLE

Adiyat Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Vel adiyati dabha
2) Fel muriyati kadha
3) Fel muğırati subha
4) Fe eserne bihı nak’a
5) Fe vesatne bihı cem’a
6) İnnelinsane li rabbihı le kenud
7) Ve innehu ala zalike le şehıd
8) Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9) E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
10) Ve hussıle ma fis sudur
11) İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

Adiyat Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- O harıl harıl koşular koşan.
2- Çakarak da ateşler saçan.
3- Ve sabahleyin baskın basan.
4- Derken savurup da bir toz duman.
5- Bir derneği o demde ortalayan: kuvvetlere kasem eylerim ki.
6- Pek nankördür o insan Rabb’ine.
7- Ve o kendi şâhiddir buna.
8- Ve o sevdiği için serveti katıdır, çetindir ona.
9- Fakat bilmeyecek mi? Deşlidiği zaman o kabirdekiler.
10- Ve derildiği zaman o sadırdakiler.
11- O gün o Rableri onlara elbette habîrdir.

Adiyat Suresi Video

Adiyat Suresi Video 2

Sure: Birinci ayette Allah’ın (Celle Celâlühû) adiyat’a (soluk soluğa koşanlara, mücahitlerin atlarına) yemin etmesinden ve onlardan söz etmesinden dolayı bu adı almıştır.

 • Kuran-ı Kerim’de 100. Suredir.
 • Mekke’de nazil olmuştur.
 • 11 ayetten oluşur.
 • Kelime sayısı 40
 • Harf sayısı 164’tür.
 • Kuran-ı Kerim’de 599. Sayfada yer alır.
 • Bulunduğu cüz 30. Cüzdür.
 • İniş sırası 14 tür.

Adiyat Suresi’nin İniş Sebebi

Hafız Bezzar, İbn Ebi Hatim ve Hakim’in, İbn Abbas’dan (r.a) yaptığı rivayete göre;

Peygamber Efendimiz (s.a.v) birkaç atlıyı bir yere göndermiştir. Aradan bir ay gibi uzun bir süre geçmesine rağmen onlardan herhangi bir haber gelmemiştir. Bu atlıların başında ise Ansardan Münzir B. Amr bulunmaktadır. Münafıklar ise, haber alamamaktan endişeli durumda olan Müslümanlara, ismi geçen zatın öldürüldüğüne dair dedikodular çıkarmış, kargaşaya sebep olmuşlardır. Bu olanların üzerine bu zatın Allah (Celle Celâlühû) yolunda selamette olduğunu belirtmek maksadıyla, Yüce Allah (Celle Celâlühû) Adiyat Suresi’ni indirmişir.[1]

Adiyat Suresi’nin Faziletleri ve Sırları

 • Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurur ki; “Her kim Adiyat Suresi’ni okursa kendisine Müzdelife’de[2] sabahlayan ve orda bulunan topluluğa şahid olan kişilerin sayısınca on hasene[3]
 • Ebu Ubeyd’in Feza’ilinde El Hasan’dan yaptığı rivayete göre Peygamber Efendimiz (s.a.v); “İza zülzilet suresi Kuran’ın yarısına ve’l- adiyat Suresi de Kuran’ın diğer yarısına denktir.” Buyurmuşlardır.[4]
 • Sureyi 3 defa okuyan nazardan korunur.
 • Uykusunda korkan, yatmadan önce 7 kere okumalıdır.
 • Her gün okuyanın rızkı artar.
 • Bu sureyi yazıp da üzerinde taşıyan kişi ise korkularından emin olur ve kendisine rızk kapıları açılır.

Adiyat Suresi’nin Kapsadığı Konular

 • Allah (Celle Celâlühû) yolunda, din, ahlak, namus ve hak uğrunda düşmana karşı at koşturan mücahidleri konu edinir.
 • Sure, bu gazilerin atlarının Allah (Celle Celâlühû) katındaki üstünlüklerini göstermek için ve insanın Allah’ın (Celle Celâlühû) ona verdiği nimetlere, imkanlara rağmen nankörlük ettiğine, onun bol ihsanlarını inkar ettiğine dair bu atlara yeminle başlar.
 • İnsanların yerilen bir diğer sıfatlarından biri ise; Allah’ın (c.c) verdiği nimetlere şükretmemesi ve bu huyundan kurtulması gerektiğinden bahsedilir.
 • İnsanın dünya malına hırsı ve düşkünlüğünü de belirterek bu hırsın ve düşkünlüğün Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) çerçevesinde olmasının gerektiğini işaret eder.
 • En son olarak; ölümün ardından tekrar dirilme olayının gerçekleşeceğine, kalp ve kafalarda barınan düşüncelerin ortaya aşikare çıkacağı günden söz edilir. Bu güne uyarıcı ve yönlendirici bilgiler içerir.

Adiyat Suresi’nin Kapsamı

Adiyat suresinde insanoğlunun mal ve mülke ne kadar düşkün olduğundan bahsedilmektedir. Bu mala düşkünlükle beraber insanların yüce Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeyi bilmemesi de anlatılmaktadır. İnsana verilen onca nimet karşısında şükredilmemesi ve verilen onca şeye rağmen insanın onu yaratan, rızkını veren, koruyan, gözeten, ona kendisinden daha yakın olan Rab ’bine karşı nankör oluşundan da bahsedilmektedir. Bununla birlikte kıyamet günü ortaya çıkacak olan sıkıntılı hallerden de Adiyat suresinde bahsedilmiştir.

[1] Tefsir-i Kurtibi 20/155

[2] Müzdelife: Arafat ile Mina arasında bulunan ve Hac’da Arafat’tan sonra vakfe yapılan yer.

[3] Hasene: iyi hayırlı iş, iyilik

[4] Şevkan-i Fethül Kadir:51481

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *