El-Ğaffâr İsminin Anlamı & Faziletleri

Bağışlaması çok olan anlamına gelen “el-Ğaffâr” ism-i şerîfi Mevlâ Teâlâ’nın ahirette kullarının günahlarını örtmesini de kapsar. Kur’ân-ı Kerîm’de beş ayet-i kerimede geçen ism-i şerîf, Allah Teâlâ’ya sığınma içeren isimlerden biridir.

Bu ism-i şerîfin tecellileri ve esrarına nail olabilmek için kullara düşen, insanların ayıplarını örtmek ve kusurlarını bağışlamaktır. Zira Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mü’minleri şöyle müjdelemiştir: “Bir kul, bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse, kıyamet gününde Allah da onun ayıbını örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 72) Günahları bağışlayacak olan Allah Teâlâ’dır. Bu bilinçle her fırsatta istiğfar edilmeli, gerçek bir pişmanlıkla tevbe edilmelidir.

Bir kimse ne kadar günah işlerse işlesin, Allah Teâlâ’nın tevbe kapısından başka gidebileceği bir kapı yoktur. Bu kapının varlığı, korku ile ümit arasında yaşama emrini de mümkün kılandır.

Bu ism-i şerîfin bir başka yönü de tevbe ettiğini dile getirdiği hâlde bunu bozup tekrar tevbe edenlerin günahının bağışlanmasına işaret etmesidir. İnsan, yaratılış itibarıyla günah işleyebilecek bir şekilde yaratılmıştır zira o, ruh ve bedenle beraber nefisten müteşekkil bir varlıktır. Bu hakikat Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyan edilir: “(Habîbim!) De ki: ‘Ey o nefisleri aleyhine haddi aşmış bulunan kullarım! Allâh’ın rahmetinden ümitsiz olmayın! Zira şüphesiz ki Allâh (şirk dışında) günahları topluca bağışlar! Gerçekten O, (en büyük günahları dahi çokça bağışlayan) Ğafûr da, Rahîm de ancak O’dur!” (Zümer Sûresi, 39/53)

Hataya düşmenin ve günah işlemenin insanoğlu için normal olduğunu Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, Tevbe, 9) hadîs-i şerîfiyle açıklamıştır.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Cuma namazını kıldıktan sonra yüz defa “Yâ Ğaffâr” ism-i şerîfini zikredenler, Mevlâ Teâlâ’nın affına ve mağfiretine mazhar olurlar. “Estağfirullâhi İnnehû Kâne Ğaffâra” zikrine yetmiş kere olmak üzere her gün devam edenlerin rızkı bereketlenir, malı ve evladı da kendileri için hayırlı ve mübarek olur.

Bir müslüman inanç ve samimiyetle “Yâ Ğaffâr” ism-i şerîfinin zikrini sürdürürse, günahları affolan kullar zümresine dâhil olur ve kalbi nurlanır; böylece kötü huylarından da arınır.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç