El-Hamîd İsminin Anlamı & Faziletleri

“Her türlü hamd ve senaya ancak kendisi layık olan, her bakımdan övülen” manalarına gelen “el-Hamîd” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’in ilk sûresi olan Fâtiha Sûresi’nin hemen başında “Bütün hamd âlemlerin Rabbinedir” hitabıyla vurgulanmıştır. İsm-i şerif Kur’ân-ı Kerîm’de 17 yerde zikredilmiş ve bazen farklı ism-i şeriflerle birlikte yer almıştır. “el-Ğaniyyu’l-Hamîd” (Her şeyden müstağni, övülmeye layık) terkibi bunlardan biridir. “el-Hamîd” ism-i şerifi ayrıca “el-Velî” ism-i şerifi ve “el-Mecîd” ism-i şerifleriyle de birlikte zikredilmiştir.

Ulemanın beyanına göre, Allah Teâlâ hem bütün mahlûkatın yaratıcısı olması hasebiyle hem de güzel isimlere ve yüce sıfatlara sahip olması yönüyle hamîddir.

İsm-i şerifin manası bağlamında kullara düşen vazife, devamlı hamd ve şükür hâlinde olmak, her neyle karşılaşılırsa karşılaşılsın bu hasletten asla ayrılmamaktır. Bu itibarla, mü’minler daima üstün ameller yapmaya gayret etmeli, bilhassa insanların küfür karanlığından çıkıp İslâm’ın nuruyla aydınlanmaları yolunda hizmette bulunmalıdır.

Şunu da unutmamalıdır ki, “hamd” kelimesini Türkçede karşılayabilecek bir kelime mevcut değildir. Övmek kelimesinin her ne kadar metih ve sena kelimelerini karşıladığı söylenebilirse de, hamd kelimesinin karşılığı açısından böyle bir şey söyleyebilmek mümkün değildir.

El-Hamîd Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Hamîd” ism-i şerifinin zikrine, manasına inanarak ve ihlâs üzere devam eden kimseler sayısız nimetlere kavuşur; ahlâk, söz ve işleri bakımından güzelleşir ve hastalıkları mevcutsa şifaya nail olur.

“Yâ Hamîd” zikrine günde 62 defa olmak üzere devam edenler, ahlâk ve şahsiyet yönünden, çevrelerinde bulunan insanların methedecekleri kimse hâline gelir. Ayrıca küfür ve hakaret gibi bir mü’minin ağzına yakışmayacak sözleri dillerine dolamış olanlar, üzerine “Yâ Hamîd” ism-i şerifinin okunduğu sudan içtikleri takdirde bu kötü huylarından arınır. Bu zikrin belirtilen sayıda, sabah ve akşam namazlarından sonra yapılması ayrıca tavsiye edilmiştir.

Bir kimse “Yâ Hamîd” zikrini 99 kez tekrar edip de ellerine üfler ve yüzünü mesh ederse azîz bir kimse hâline gelir ve Allah Teâlâ’nın yardımına mazhar olur.

İsm-i şerifin zikrine 100 defa olmak üzere devam eden kişinin sâlihler zümresine dâhil olacağı beyan edilmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak