El-Muhsî İsminin Anlamı & Faziletleri

“Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen, bütün ayrıntılarına vakıf olan” manalarına gelen “el-Muhsî” ism-i şerifi, Mevlâ Teâlâ’nın ilminin her şeyi ihata ettiğini (kapsadığını) ifade eden ve O’nun noksan sıfatlardan münezzeh oluşunu beyan eden ism-i şeriflerdendir. İsm-i şerifin manasına Yâsîn-i Şerîf’te şöyle vurgu yapılmıştır: “Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir ‘imâm-ı mübîn’de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tespit etmişizdir.” (Yâsîn Sûresi: 36/12)

Günümüzde birçok teknolojik gelişme söz konusu olmuş ve toplu hâlde bulunan cisimleri saymaya yönelik âletler icat olunmuşsa da “el-Muhsî” isminin sırrını tam olarak kavramamızı sağlayabilecek bir durumun ortaya çıkması mümkün değildir. Bütün bunlar bize, Allah Teâlâ’nın ilmi ve kudretinin ne denli yüce olduğunu telkin eden açık aklî delillerdir.

İsm-i şerif, kulların her an gözetim altında bulunduğunu, Allah Teâlâ’nın her iş ve her oluşa en ince ayrıntılarına kadar vakıf olduğunu ifade ettiğinden, kullar bu hakikati her an hatırda tutarak hareket etmelidirler. Yalnız kalıp da günahlara ve dinen yasak olan işlere meyledecekleri vakit, kendilerini bu gerçeğin tesiriyle o işlerden sakındırmalıdırlar. İsm-i şerif bu yönüyle; dostlara müjde, düşmanlara yönelik ise tehdit ihtiva etmektedir.

El-Muhsî Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir mü’min manasına inanarak ve bağlanarak “Yâ Muhsî” zikrine devam ettiği takdirde nefs muhasebesini yapan ve ölmeden önce kendisini hesaba çekebilen bir kimse hâline gelir. Zikrin devamı zihnin açılmasına ve insanlarla beraber diğer canlıların da kişiye muhabbet duymasına vesile olur.

Kaynaklarımızda kaydedildiğine göre, “Yâ Muhsî” ism-i şerifine Cuma günleri 1000 kez olmak üzere devam edenin hesap gününde hesabı kolaylaştırılır. İnsanlara tesir etmek isteyen bir kimsenin “Yâ Muhsî” ism-i şerifini yirmi lokma ekmeğin her bir lokmasının üzerine yirmişer kez okuması ve insanlara yedirmesi tavsiye edilir.

İsm-i şerifi her gün 148 defa zikredene manevî fetihler nasip olur ve böylece eşyanın hakikati zahir olur. Bu sayıyı muhafaza ile zikredenler; hayırlı amel sahibi, zeki bir kimse hâline gelir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak