El-Mütekebbir İsminin Anlamı & Faziletleri

Allah Teâlâ büyüklük ve ululukta tektir. “Azamet ve yüceliği zahir olan, her şeyde, her oluşta ve her hâdisede büyülüğünü gösteren” şeklinde manalandırılan “el-Mütekebbir” ism-i şerîfi, Allah Teâlâ’nın zatının ve sıfatlarının mahiyetinin tam olarak anlaşılamayacağına delâlet eder. Bu sıfat, esasında kullara nispet edildiğinde “kibir” ifadesiyle bağlantılı olarak anlaşılıp ahlâkî bir zafiyet olarak değerlendirilir; fakat Allah Teâlâ hakkında kullanılması durumunda böyle değildir. Zira onun yüceliği, sınırlandırılamayacak ve ölçülemeyecek derecededir.

Bahsettiğimiz bu hakikat, geçmişte yaşamış ve kıssaları gerek Kur’ân-ı Kerîm’de gerekse de hadîs-i şerîflerde ve tarih kitaplarında bizlere aktarılmış olan kibirli insanların akıbetine bakarak kolaylıkla anlaşılabilir. Üstünlük hatta ilâhlık iddia eden öyleleri gelip geçmişlerdir ki ölümleriyle birlikte hükümleri tamamen bitmiş, birer ibret vesikası olarak tarihe geçivermişlerdir. Allah Teâlâ ise Hayy’dır, yani diridir. O’nun hakkında böyle şeylerden bahsedebilmek mümkün değildir.

Bu konuyla ilgili olarak kullara düşen; çalışıp çabalamak ama asla büyüklük taslamamaktır. Kul, büyüklüğün ancak Allah Teâlâ’nın şanı olduğunu bilmeli, kibirlenen bir kimsenin hasmının Allah Teâlâ olduğunu anlamalı ve haddi aştığı takdirde helâk olacağını fark etmelidir.

Bu ism-i şerîfin hakikatinden kullara yansıyan bir konu daha vardır ki o da, insanları kendilerinde bulunmayan sıfatlarla övmekten kaçınmaktır. Zira muhatapları tarafından bu şekilde övülen kimseler zamanla o övgülere kapılırlar ve kendilerini o makamda ya da hâlde zannederek helâke sürüklenirler.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Bir müslüman ihlaslı bir hâl üzere “Yâ Mütekebbir” ism-i şerîfinin zikrine devam ederse bu ismin tecellileri ve eserleri üzerinde görülür. Bu tecelli ve eserler; zikre devam edenin zalimlerden emin olması, kazancında bereket görmesi ve her türlü musibetten emin olması şeklinde açığa çıkar.

Bu ism-i şerîfi virt edinip de daimî olarak zikredenler ahlâklı bir kimse hâline gelir ve kendilerine heybetli bir görünüm bahşedilir. Gerdek gecesinde, sünnete ve edebe uygun bir şekilde güzelce abdest alıp iki rekât namaz kıldıktan sonra ellerini açarak “Yâ Mütekebbir” diye dua eden çiftlere, Allah Teâlâ, yumuşak huylu ve güzel yaratılışa sahip bir evlât lütfeder.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç