El-Vehhâb İsminin Anlamı & Faziletleri

“Karşılıksız hibeler veren, çokça ihsan eden” anlamlarına gelen “el-Vehhâb” ism-i şerifi, ivezsiz ve gararsız bir bağışın karşılığıdır.

Kullara bu ism-i şerifin tecellilerinden düşen, Allah Teâlâ’nın yolunda infak ve ihsan etme hasletini kazanmaktır. Bu konuda önümüzde İslâm büyüklerinden müstesna örnekler vardır. Bu örneklerin başında da Hazreti Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh) gelir. Zira o, Peygamber Efendimiz’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) uğrunda bütün malını feda etmiş ve kendisine: “Kendin ve ailen için ne bıraktın Yâ Ebû Bekir?” diye sorulduğunda: “Allah ve Rasûlü kâfidir.” şeklinde cevap vermiştir.

Muhakkak ki bağış yaparken yalnızca Allah Teâlâ’nın rızasını gözetmek lâzımdır. Eğer “desinler” şeklinde riya (gösteriş) maksadıyla bir bağış yapılır ya da yardımda bulunulursa, ondan herhangi bir fayda olmaz. Böyle bozuk bir niyet içerisinde olan kişi, sadece ve sadece bağış yapma şeklinde bir iş yapmış olur; bundan herhangi bir şekilde istifade edemez.

“el-Vehhâb” ism-i şerifi, kulların, Allah Teâlâ ile olan manevî münasebetinin belirlenmesi konusunda da özellikle dikkate alınması gereken bir ism-i şeriftir. Zira bir mü’min, kullarla olan münasebetini ve onlara yönelik beklentilerini ancak bütün nimet ve lütufların hakikî mâlikinin Allah Teâlâ olduğu bilincine sahip olması durumunda ayarlayabilir. Bu şuura erişmek, kulluk şuuruna erişmenin de önemli bir aşamasıdır.

İsm-i şerifin bir başka yönü de, nimetlerin hakikî sahibinin Allah Teâlâ olduğu şuuruna bağlı olarak, nimetlerin şükrünü eda etmenin önemini vurgulayan bir manaya sahip olmasıdır.

Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Mevlâ Teâlâ’nın “el-Vehhâb” ism-i şerifinin, duaların kabulüyle de direkt ilgisi vardır. Bu alâkaya binaen, bir kimse duasının arasında yedi defa “Yâ Vehhâb” ism-i şerifini zikrederse, yaptığı dua kabul olur.

Bir kimse Duha (Kuşluk) namazını müteakip secdeye giderek bu vaziyetteyken 14 kez “Yâ Vehhâb” ism-i şerifini zikretmeyi kendine daimî ders hâline getirirse, manevî merhaleleri süratli bir şekilde aşar.

Bu ism-i şerifi her gün 14 kez olmak üzere okumaya devam eden kimse, helâl yoldan büyük kazançlar elde ederek zengin olur ve hayırlı dileklerine erişir.

“Yâ Vehhâb” ism-i şerifine her gün devam eden kimse, tecellilerine nail olarak lütufkâr, bolca ihsan eden ve ilim, hikmet sahibi bir kimse olma özelliklerine kavuşur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç