Hümeze Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – HÜMEZE SURESİ DİNLE

Hümeze Suresi Arapça (Resim)
hümeze suresi

Hümeze Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Veylül li külli hümezetil lümezeh
2) Ellezıcemea malev ve addedeh
3) Yahsebü enne malehu ahledeh
4) Kella le yümbezenne fil hutameh
5) Ve ma edrake mel hutameh
6) Narullahil mukadeh
7) Elleti tettaliu alel ef’ideh
8) İnneha aleyhim mü’sadeh
9) Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Veyl bütün “hümeze lümeze” güruhuna.
2) Ona ki bir mal toplamış ve onu saymaktadır.
3) Malı kendisini muhalled kılmış sanır.
4) Hayır celâlim hakkı için atılacaktır o (tamuya) hutameye.
5) Ve bildin mi hutame ne?
6) Allah’ın tutuşturulmuş ateşi.
7) Ki çıkar gönüller üstüne.
8) O kapatılacaktır onlar üstüne.
9) Uzatılmış sütunlarda.

Mekke’de indirildiği rivayet edilen bu sure dokuz ayetten oluşmaktadır. Bu sure, adını ‘’bir kimseyi çekiştirmek, birini başka bir kişiye kötülemek ve bunu huy edinmek’’ anlamına gelen ve surenin ilk ayetinde yer alan (Hümeze) kelimesinden almaktadır. Hümeze suresi nüzul sırasına göre otuz ikinci sırada yer almakta olup mushaftaki sırası yüz dörttür. Bu surenin indirilmesine vasıl olan olay rivayet olunduğu üzere Ümeyye İbn Halef’in Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘e zarar vermek maksadıyla onu çekiştirip alay etmiştir. Bu durumun üzerine Allah-u Teala Hümeze Suresini indirmiştir. Bu sure temel olarak ahlak ve edep konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.

Surede; insanların arkasından konuşmanın; kötü laf söylemenin; hal, hareket durumları ile ilgili alay edenlerin halinden; bu duruma düşmenin ve bu durumun ne kadar kötü olduğundan; dünya halinin ve edinilen servetin geçici olduğundan bahsedilmiştir. Hümeze suresi ile insanlara; başkalarının arkasından konuşmanın, çekiştirmenin kötü şeyler olduğu bildirilmiş ve İslam dininin bu ahlaksızlıkları yasakladığı bildirilmiştir. Bu sure ile malın ve servetin ne kadar değersiz ve geçici olduğu da söylenmiştir.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *