alak suresi

Alak Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ALAK SURESİ DİNLE

Alak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Ikra’ bismi rabbikelleziy halak
2) Halekal’insane min ‘alak
3) Ikre’ ve rabbükel’ekrem
4) Elleziy ‘alleme bilkalem
5) Allemel’insane ma lem ya’lem
6) Kella innel’insane leyatğa
7) Erra a hustağna
8) İnne ila rabbikerrü’câ
9) Eraeytelleziy yenha
10) Abden iza salla
11) Eraeyte in kane ‘alelhüda
12) Ev emara bittakva
13) Eraeyte in kezzebe ve tevella
14) Elem ya’lem biennallahe yera
15) Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
16) Nasıyetin kezibetin hatıeh
17) Felyed’u nadiyehu.
18) Sened’uzzebaniyete.
19) Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Alak Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Oku ismiyle o Rabbin’in ki yarattı.
2) İnsanı bir alaktan yarattı.
3) Oku, o keremine nihayet olmayan Rabbindır.
4) Kalem ile öreten de.
5) O insana bilmediği şeyleri öğretti.
6) Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder.
7) Kendini müstağni görmekle.
8) Her halde nihayet Rabbinadır dönüş.
9) Baksana o nehyedene.
10) Bir kulu namaz kıldığında.
11) Baksana o hidayet üzere giderse.
12) Yâhud takva ile emrederse fenâ mı?
13) Baksana tekzîb eder, aksine giderse iyi mi?
14) Her halde Allah’ın görüyorduğunu bilmiyor mu?
15) Sakın, Celâlim Hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı.
16) Yalancı, câni bir alnı.
17) O vakit çağırsın o kurultayını, meclisini.
18) Biz, çağıracağız zebanileri.
19) Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş.

Alak Suresi Bilgileri

Diğer ismi “İkra” olan, Alak Suresi ismini 2. ayette geçen “el-alak” kelimesinden almıştır. Alak kelimesi; yapışkan, asılıp tutunan anlamına gelmektedir. Burada ise, insanın ana rahminin duvarına yapışmış, döllenmiş bir hücreden yaratıldığı anlatılmak istenmiştir.

 • Mekke’de nazil olmuştur.
 • 19 ayettir.
 • Kelime sayısı 72’dir.
 • Harf sayısı 281’dir.
 • Sure numarası 96’dır.
 • Kuran-ı Kerim’de 30. Cuzdadır.

Alak Suresi’nin İnişi

Alak Suresi iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmı; “ikra”dan beşinci ayet olan “ ma lem ya’lem” e kadardır. İkinci kısmı ise; “Kella inne’l insane leyatğa”dan, surenin sonuna kadardır.

Hz Muhammed (s.a.v) taabbud etmek [1] amacıyla Hira Mağarası’na çekilirdi. Yine gittiği bir gün Cebrail Aleyhisselam gelerek Hz Muhammed’e (s.a.v) “Oku!” dedi. Peygamber Efendimiz(s.a.v) “Ben okuma yazma bilmem” diye cevap verdi. Cebrail Aleyhisselam, Peygamberiz’i (s.a.v) sıkarak Tekrar “Oku” demiştir. Peygamber Efendimiz(s.a.v) tekrar aynı cevabı vermiştir. Bu olay üç kere tekrarlandıktan sonra Cebrail Aleyhisselam “Bismi Rabbike’llezi halak “ (Yaratan Rabbi’nin adıyla oku.) Demiştir. Bu ayetten sonra “malem ya’lem ‘e kadar okumuştur. Sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v) titreyerek eve gelmiş, Hz Hatice’den üzerini örtmesini istemiştir. Durumu Hz Hatice’ye anlattığında Hz Hatice’nin amcasının oğlu Varaka B. Nevfel’e gitmişlerdir. Hz Musa’ya da gelenin aynı melek olduğunu bilen Varaka, vahiy geldiğini anlamıştır.

Surenin İkinci Kısmının İnme Zamanı

İkinci kısmın nazil zamanı ise Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) İslam’ı tebliğ etmeye başlamadan önce Harem-i Şerif’te namaz kıldığı zaman, Ebu Cehil’in ona engel olmaya çalıştığı dönemdedir. Bu zulümler karşısında surenin ikinci kısmı, “Kella inne’l insane leyatğa” ile başlayan kısmı nazil olmuştur. Sure’nin son ayeti olan,19. Ayeti okuyan kişinin secde etmesi sünnettir.

Surenin En Temel Mesajları

 • Alak Suresi Allah’ın (Celle Celâlühû) Kuran’ı Peygamber Efendimiz’e (s.a.v) indirmek suretiyle lütufta bulunduğunu belirtmektedir.
 • Güç ve servetine güvenen insanların taşkınlık yaptığından Allah’a (Celle Celâlühû) isyanlarından bahseder. Aslında insanın yapması gereken verilen nimetler karşısında şükretmesidir.
 • Hz Peygamberimiz’i (s.a.v) namazından alıkoymaya çalışan Ebu Celil’i lanetler. Bu sapkınlık ve taşkınlıkların devam ettiği sürece en şiddetli azapla cezalandırılacağını belirtir.
 • Alak Suresi okumaya, öğrenmeye davetle başlayıp namaz ve ibadeti anlatmakla sona erer. Bu da ilim-amel ilişkisini bize anlatmaktadır.
 • Allah’ın adı ile başlayan bu sure Allah’ın isminin tesbih edilmesinin önemini anlatmaktadır.

[1] Taabbud etmek: Hz Muhammed’in (s.a.v) Allah ‘ın (Celle Celâlühû) nasıl ibadet edeceğini öğretmeden önce, eda ettiği bir çeşit ibadettir.

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *