Sponsor Bağlantılar


Alak Suresi Dinle

KABE İMAMI NASSER AL QATAMİ – ALAK SURESİ DİNLE

Alak Suresi Arapça (Resim)

Alak Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Ikra’ bismi rabbikelleziy halak
2) Halekal’insane min ‘alak
3) Ikre’ ve rabbükel’ekrem
4) Elleziy ‘alleme bilkalem
5) Allemel’insane ma lem ya’lem
6) Kella innel’insane leyatğa
7) Erra a hustağna
8) İnne ila rabbikerrü’câ
9) Eraeytelleziy yenha
10) Abden iza salla
11) Eraeyte in kane ‘alelhüda
12) Ev emara bittakva
13) Eraeyte in kezzebe ve tevella
14) Elem ya’lem biennallahe yera
15) Kella lein lem yentehi lenesfe’an binnasıyeh
16) Nasıyetin kezibetin hatıeh
17) Felyed’u nadiyehu.
18) Sened’uzzebaniyete.
19) Kella la tütı’hü vescüd vakterib

Alak Suresi Anlamı (Meali)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1) Oku ismiyle o Rabbin’in ki yarattı.
2) İnsanı bir alaktan yarattı.
3) Oku, o keremine nihayet olmayan Rabbindır.
4) Kalem ile öreten de.
5) O insana bilmediği şeyleri öğretti.
6) Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder.
7) Kendini müstağni görmekle.
8) Her halde nihayet Rabbinadır dönüş.
9) Baksana o nehyedene.
10) Bir kulu namaz kıldığında.
11) Baksana o hidayet üzere giderse.
12) Yâhud takva ile emrederse fenâ mı?
13) Baksana tekzîb eder, aksine giderse iyi mi?
14) Her halde Allah’ın görüyorduğunu bilmiyor mu?
15) Sakın, Celâlim Hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı.
16) Yalancı, câni bir alnı.
17) O vakit çağırsın o kurultayını, meclisini.
18) Biz, çağıracağız zebanileri.
19) Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş.

Bu sure on dokuz ayetten oluşmakla birlikte Mekke’de nazil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in ise doksan altıncı suresini oluşturmaktadır. Alak kelimesi anlam olarak incelendiğinde ise kan pıhtısı manasına gelmektedir. Bu kelimenin kökenine bakıldığında farklı çağrışımlar mevcuttur. Örneğin; dilimizde sıklıkla kullanılan bir sözcük olan alaka sözcüğü, alan kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Alaka ise anlam bakımından bağlantı, ilgi olarak tanımlanmaktadır. Muallak sözcüğünün her ne kadar okunuşu farklı gözükse de bu kelime de aynı kökten türetilip asılmış anlamı bulunmaktadır.

Alan kelimesini yani kan pıhtısını karşılayan en iyi tıbbi terimlerden bir tanesi ise embiriyo veya embriyonun rahim duvarına tutulması olarak düşünülmektedir. Bu üç anlam düşünüldüğünde ise her bir anlamın birbirleri ile oldukça alakalı olduğuna dikkat çekilmektedir. Alan süresi bazı kişilerce “İkra Suresi” olarak da söylenilmektedir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) ‘e ilk inen ayetler bu surenin ilk ayetleridir. Bu ilk ayet “oku” yani “İkra” kelimesiyle başladığı için de “İkram Suresi” olarak anılmaktadır.

Bu sure Müslümanlığın eğitime, okunmaya, bilgiye verdiği önemin gösterilmesi açısından da oldukça önemli surelerdendir.

Sponsor Bağlantılar

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *