“Affı ve mağfireti bol olan.” manasına gelen “el-Ğafûr” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de 91 defa zikredilmiştir ki, bu sayının çokluğu Allah Teâlâ’nın bağışlayıcılığının yüceliğine işarettir.

İnsan, günah işlemeye meyyal bir varlık olarak yaratılmıştır. Zira ilâh olmak, kendisine, boyun bükecek ve af dileyecek mahlûkatın varlığıyla bilinir. Peygamber Efendimiz’in (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Eğer siz günah işlemeseydiniz, Allah sizi helak eder ve yerinize, günah işleyip, peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.” (Müslim, “Tevbe”, 9-11) hadis-i şerifinin açıkladığı sır da budur.

Günahları bağışlayabilecek ter merci, Allah Teâlâ’dır. Bu hakikat Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyan buyrulmuştur: “… Günahları, Allâh’tan başka kim bağışlayabilir?..” Âl-i İmrân Sûresi, 3/135) Allah Teâlâ’nın merhametinin affetmek şeklindeki tezahürüne Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle vurgu yapılmıştır: “(Habîbim) de ki: ‘Ey o nefisleri aleyhine haddi aşmış bulunan kullarım! Allâh’ın rahmetinden ümitsiz olmayın! Zira şüphesiz ki Allâh (şirk dışında) günahları topluca bağışlar! Gerçekten O, (en büyük günahları dahi çokça bağışlayan) Ğafûr da, (kullarına çok acıdığı için sıkıntılarını gideren) Rahîm de ancak O’dur!” (Zümer Sûresi, 39/53)

Bu ism-i şeriften, kullara düşen, kul planında gerçekleşen işlerde insanlara karşı merhametli ve affedici olmak, onların hatalarını ve kusurlarını mümkün mertebe gündeme getirmeyip örtücü olmaktır. Hayatını bu güzel anlayışa göre şekillendiren insanlar, ahirette de Allah Teâlâ’nın, günahlarını ve kusurlarını örttüğü kimseler arasına gireceklerdir.

El-Gafûr Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Ğafur” zikrine, Cuma namazını müteakip yüz defa devam eden kimseler, Allah Teâlâ tarafından affedilirler. Ölüm kendisine gelip çattığında dili tutulan kimseye “Yâ Ğafur” yazılı kâğıt suya atılarak o sudan içilirse dili açılır ve ruhunun teslimi kolaylaştırılır.

Dertli bir kimse bir kâğıt alarak üç satır boyunca “Yâ Ğafûr-Yâ Ğafûr-Yâ Ğafûr” şeklinde yazıp boynuna assa ya da o kâğıdı yutsa, hastalığı da dâhil olmak üzere şikâyetlerinden arınır. Sıtma hastasına da aynı şekilde tatbik edilse, biiznillâh şifa bulur.

Bir mü’min, “Yâ Ğafûr” zikrine devam ederse, ism-i şerifin tecellilerine nail olarak Mevlâ Teâlâ tarafından bağışlanır, korkularından ve bütün endişelerinden de emin olur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *