“Her şeyi koruyucu olan, esirgeyen, muhafaza eden ve yapılan işleri en ince ayrıntısına kadar kayıt altında tutan.” manalarına gelen “el-Hafîz” ism-i şerifi, Kur’ân-ı Kerîm’de muhtelif ayet-i kerimelerde yer alır. Bu ayet-i kerimelerden birinin hitabı şöyledir:

Eğer yüz çevirmekteyseniz, gerçekten de ben, kendisiyle size gönderilmiş olduğum şeyi size ulaştırdım. Ama Rabbim sizin dışınızda bir toplumu yerinize getirecektir. Zaten siz O’na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Muhakkak benim Rabbim her şey üzerine (hakkıyla gözetici ve koruyucu olan bir) Hafîz’dır.” (Hûd Sûresi, 11/57)

Kâinatta her ne var ise hepsi bir ahenk üzeredir. Bu ahengin korunması da “el-Hafîz” ism-i şerifinin bir tecellisidir. Eğer bu dengeler bir an olsun korunmayacak olsa, kâinatın bütün işleyişi bozulur.

Allah Teâlâ, insana akıl ve iman olmak üzere iki büyük nimet bahşetmiştir. Akıl, fikir ve basiretin yanında kitapların ve peygamberlerin gönderilmesi de insanoğlunun hem bu dünyada hem de âhirette muhafazasını sağlamaya yönelik lütuflardır. Bununla beraber, her bir kişinin etrafında bulunan hafaza meleklerinin vazifelendirilmiş olması da, Allah Teâlâ’nın “el-Hafîz” ism-i şerifinin bir tecellisidir. Bu muhafazanın hakikatini; bitkilere, meyvelere ve hatta cansız varlıklara bakarak fark edebilmek de mümkündür.

El-Hafîz Fazîletleri ve Zikrindeki Faydalar

Panik atak ve stres gibi sorunlar, hayatın en yoğun şekilde yaşandığı günümüz dünyasında birçok insanın ortak problemi. Bununla mücadele etmek için doktor doktor gezenler ve türlü türlü ilaçlar kullananların sayısı hayli fazla. Buna karşılık, derdine derman bulabilen de pek az. Böyle durumlarda, atladığımız en önemli hususlardan biri de manevî reçetelerdir. Nitekim sırlara ermiş olan erenler, “Yâ Hafîz” ism-i şerifini günde on altı defa olmak üzere okumayı âdet edinen bir kimsenin, panik atak türü rahatsızlıklarından kurtulacağını beyan etmişlerdir.

Kaynaklarımızda yer alan bir başka manevî reçeteye göre, bu ism-i şerifin zikrine devam edenler; sudan, ateşten, vahşi hayvanlardan, cinlerden ve insanlardan gelebilecek zararların tamamından emin olurlar.

“el-Hafîz” ism-i şerifinin zikrine, manalarına inanarak ihlâsla devam edenler, tecellilere nail olarak her türlü belâ ve musibetlerden emin olacakları gibi, hasta iseler şifa bulurlar; zihinlerinde de ciddî şekilde açılmalar gerçekleşir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *