El-Mukît İsminin Anlamı & Faziletleri

“Her yaratılmışın rızkını, gıdasını yaratıp tayin eden ve ulaştıran.” manalarına gelen “el-Mukît” ism-i şerifi, canlıların hayatta kalmasını sağlayan gıda anlamındaki ‘kût’ köküne dayanır. Canlılar hayatta oldukları müddetçe Allah Teâlâ’nın “el-Mukît” ism-i şerifiyle desteklenirler. İsm-i şerifi bahsettiğimiz manalarının dışında; “her şeyin tedbir ve idaresini üzerine alan, gözetip kollayan ve kuşatan” şeklinde anlamlandıranlar da olmuştur.

Rızık denildiğinde biz daha çok gıdaları anlarız. Oysaki bedenimizin ihtiyacı olan gıdalar kadar, ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. “el-Mukît” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın, bedenî gıdaların yanında ruhî gıdaları da halk eden ve insanlara taksim edip ulaştıran olduğunu ifade eder.

“el-Mukît” ism-i şerifinin manası, canlıların yalnızca dışarıdan gıdalanmalarıyla da sınırlı değildir. Hayat faaliyetlerinin devam etmesi için gereken hücre yenilenmesi ve dokuların devamlılığının sağlanması da yine bu ism-i şerifin tecellilerinin kapsamına girmektedir. Böylece “er-Rezzâk” ism-i şerifiyle mana açısından bağlantısı ve ayrıldığı nokta da ortaya çıkış olmaktadır.

“el-Mukît” ism-i şerifi Kur’ân-ı Kerîm’de bir âyet-i kerimede geçer. O âyet-i kerimenin hitabı şöyledir: “Her kim güzel bir aracılıkla şefaatte bulunursa, kendisi için de on(un sevabın)dan bir nasip bulunur. Her kim de kötü bir şefaatte bulunarak aracılık yaparsa, onun için de ondan bir pay olur. Allâh her şeye karşı dâima (iktidar sahibi olan ve her şeyi koruyup gözleyen bir) Mukît olmuştur.” (Nisâ Sûresi, 4/85)

İsm-i şerifin anlamını düşünen bir mü’min, ömrü noktalanmadıkça rızkının kesilmeyeceğinden emin olmalı ve böylelikle rızık endişesinden uzak yaşamalıdır. Allah Teâlâ her canlının rızkına kefildir!

El-Mukît Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

Çocukların zaman zaman çokça ağlamaları ebeveynler için hayli zor bir durum olur. “Yâ Mukît” ism-i şerifinin bir bardak suya yedi defa okunduktan sonra, ağlayan çocuğa içirilmesi tavsiye edilmiş ve bu uygulama ile çocuğun ağlamasının biiznillâh kesileceği belirtilmiştir.

“el-Mukît” ism-i şerifinin havassı bir yönüyle, oruç tutmakta güçlük çekenlerle alâkalıdır. İsm-i şerifin zikrine devam eden kimselerin oruç ibadeti konusunda kuvvet kazanacakları ifade edilmektedir.

İsm-i şerifin temel anlamı rızıkla ilgili olduğundan, zikrine devam eden kimselerin rızıklarının bollaşacağı ve sıkıntılarından kurtulacakları müjdelenmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç