“Kudreti en üstün, gücü her şeye yeten ve hiç azalmayan.” manalarına gelen “el-Kavî” ism-i şerifi, Allah Teâlâ’nın bütün noksanlıklardan uzak oluşunu ifade eden ism-i şeriflerdendir. O’nun gücünün her şeye ulaşacağı hakikati bizlere Kur’ân-ı Kerîm’de, azgınlıkları sebebiyle helâk edilmiş olan bazı kavimlerin kıssaları anlatılırken de vurgulanmıştır. Bu kıssalarda bizler için şüphesiz çok büyük ibretler vardır.

Kur’ân-ı Kerîm’de dokuz kez zikredilmiş olan ism-i şerif bazı âyet-i kerîmelerde “el-Azîz” ism-i şerifiyle birlikte anılmış, bazı vesilelerle de anlama kuvvet kazandıracak sıfatlarla beraber yer almıştır. “Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın dinine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.” (Hadîd Sûresi, 57/25) âyet-i kerîmesi, ism-i şerifin manalarını ciddi şekilde vurgulamakta ve bizlere açıkça öğüt vermektedir.

Kullar, “el-Kavî” ism-i şerifinin manasını düşünmek suretiyle Allah Teâlâ’nın kudretini idrak etmeli, kendi gücü ve kuvvetiyle övünmeyi terk etmelidir. Gücü ve kuvveti, Allah Teâlâ’nın yolunda sarf etmenin lüzumu kavranmalı, ilmin artması yönündeki çalışmalara da devam edilmelidir.

El-Kaviyy Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Kavî” zikrine ihlâsla ve manasına samimi şekilde inanmış olarak devam edenlere, manevî ve maddî büyük bir güç ihsan edilir. Pişirilen kahvenin üzerine okunup üflenmesi durumunda kuvvet ve zindelik hâsıl olur.

İsm-i şerifi 116 kez zikreden bir kimse, aşılması zor bir işle karşı karşıya bulunuyor olsa Allah Teâlâ’nın yardımı gelir ve üstesinden gelmesini sağlar. 126 kez zikredilmesi durumunda meşakkat ve müşkilâtlar kaldırılır.

Bedenen zayıf durumda olanlar ism-i şerifin zikrine devam etmeleri durumunda kuvvetlenir. Mazlum bir kimse zalimin zulmü karşısında, Allah Teâlâ’ya bu ism-i şerifiyle sığınırsa salâha ulaşır. Böyle durumlarda ism-i şerifin “el-Kadir” ve “el-Metîn” ismi şerifiyle beraber; “Yâ Kaviyyu Yâ Kadir” ya da “Yâ Kaviyyu Yâ Metîn” şeklinde zikretmeleri tavsiye edilmiştir. Bu noktada zikrin sayısı hakkında 1000 kez zikredilmesinden de bahsedilmiştir.

Akşemseddin Hazretlerinin İstanbul’un fethi sırasında, Yavuz Sultan Selim Hân’ın da Sinâ çölünü aşarken bu ism-i şerifin zikrine devam ettikleri kaydedilmiştir.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Yazın

Email adresiniz gizli kalacaktır. Zorunlu alanlar şu işaretle bildirilmiştir: *