El-Vekîl İsminin Anlamı & Faziletleri

“Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.” şeklinde mana verebileceğimiz “el-Vekîl” ism-i şerifi, hiçbir şeyin Allah Teâlâ’nın iradesinden bağımsız olmadığı, O’nun kontrol ve müsaadesinin haricinde bulunmadığı hakikatini ifade eder. İsm-i şerif Kur’ân-ı Kerîm’de, 13 yerde zikredilmektedir. Konuyla ilgili vurgular şu şekildedir: “O her şeye vekildir”, “Allah söylediğimiz şey üzere vekildir”, “Allah güvenilip dayanılan olarak yeter”, “Rabbin vekil olarak kâfi”, “Allah’a güvenip dayan”, “Allah vekil olarak yeter.

İnsanlar “el-Vekîl” ism-i şerifinin sırlarından hissedar olabilmek için tevekkül sahibi olmalıdırlar. Bu konuda da en büyük örneğimiz hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz’dir (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem). O, hem tevekkül edip Allah Teâlâ’yı işlerinde vekil kılmış, hem de tedbiri hiçbir zaman elden bırakmamıştır.

İnsan muhakkak ki kendi meziyet ve kabiliyetlerinin farkında olacak ve hesaplarını ona göre yapacaktır. Lâkin Allah Teâlâ’nın iradesi asla unutulmamalı ve O’nun inayeti olmadan muvaffak olunamayacağı ve başarı elde edilemeyeceği bilinmelidir.

Günümüzde genel hayat çerçevesinde olsun, siyasî konular ve sosyal konular olsun karşı karşıya bulunduğumuz sorunların hemen tamamı tevekkül noktasındaki eksikliğimize ve ehil olmayan hatta Allah Teâlâ’nın yasakladığı inanç, karakter ve seciyeye sahip kimseleri vekil tutmuş olmamıza bağlıdır. İsm-i şerifin manası ve hakikatiyle beraber tavrımızı gözden geçirmeli ve fâni işlerimiz için bile olsa vekillerimizi uygun kişilerden seçmeliyiz.

El-Vekîl Faziletleri ve Zikrindeki Faydalar

“Yâ Vekîl” ism-i şerifinin zikrine manasına inanarak samimi bir şekilde devam eden kimse, bütün korkularından emin olur, rızık yolları artar, duası müstecab kullar arasına dâhil olur.

İsm-i şerifin zikrine devam edilmesi gelecek olan musibetlerin önlenmesi, mevcut musibetlerin kalkmasına ve ihtiyaçların giderilmesine vesile olur. İsm-i şerifin zikrini daimi hâle getirenler, istekleri geri çevrilmeyen kullardan olurlar.

İsm-i şerifi 66 defa olmak üzere zikredenler; deprem, yangın, sel, zelzele, fırtına gibi tabii afet olarak ifade ettiğimiz doğal sebeplere bağlı gelişen hâdiselerden zarar görmezler. Yine aynı sayıda her sabah zikredilmesi vesilesiyle maddî ve manevî zenginlikler bahşedilir, zikredenler ummadıkları yollardan rızıklandırılır.

İsm-i şerifi günde altmış kez olmak üzere zikretmeye devam edenler, düşmanlarına karşı yardıma mazhar olur.

Not: Yazı başındaki arkaplan görseli “Helen Abbas”a aittir. İsmi belirtilmeden kullanılması yasaktır.

Esmâü’l-Hüsnâ

Bir Yorum Bırak

Mobil Sürüme Geç